Challenge

ลูกค้าของเราเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดออนไลน์ โดยต้องต่อสู้กับคู่แข่งที่มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ออนไลน์ที่แข็งแกร่ง โดยสาเหตุสำคัญก็เนื่องมาจากลูกค้ามีการใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษที่ซ้ำซ้อนบนส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของ SEO ที่กระทบต่อการเข้าถึงของลูกค้าในแต่ละประเทศ อีกทั้งยังทำให้การสร้างแบรนด์ในตลาดประเทศไทยให้โดดเด่นเป็นไปได้ยากขึ้น ดังนั้น เพื่อจัดการความท้าทายเหล่านี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สองประการคือ การปรับแต่งประสิทธิภาพ SEO และการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในระดับท้องถิ่น

สำเร็จได้มากกว่า ด้วย Qashier

Approach

อันดับแรก เราทำการวิเคราะห์และค้นหาคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเสนอ โดยคัดเลือกคำที่สอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาดและพฤติกรรมการค้นหาผู้บริโภค พร้อมกันนั้น เรายังได้ค้นคว้าคีย์เวิร์ดสำหรับการทำบล็อก เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชมในเว็บไซต์และกระตุ้นให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ตรวจสอบประสิทธิภาพด้านเทคนิคของเว็บไซต์ เพื่อดูว่ามีปัญหาใดที่อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่ปรากฎบนหน้าค้นหา และได้ทำการแก้ไขเพื่อให้เว็บไซต์ได้รับการมองเห็นทางออนไลน์และแบรนด์เป็นที่จดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Results

หลังวิเคราะห์และค้นคว้าคีย์เวิร์ด เราได้ใช้กลยุทธ์ปรับปรุงคอนเทนต์บนเว็บไซต์ ลดคอนเทนต์ภาษาอังกฤษที่มีการทำซ้ำซ้อน และสร้างคอนเทนต์ใหม่ที่โดดเด่นเพื่อเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายในตลาดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้จากการค้นคว้าคีย์เวิร์ด ยังถูกนำไปปรับใช้ให้แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์และหน้าบล็อกคอนเทนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการมองเห็นในหน้าค้นหาและการมีส่วนร่วมของผู้ชม นอกจากนี้ เรายังได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างและเทคนิค เพื่อปรับปรุงทั้งการทำดัชนีและอันดับในเว็บไซต์ให้ดีขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาแบบรอบด้านนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์มีตัวตนในโลกออนไลน์ แต่ยังเป็นการปรับปรุงการรับรู้แบรนด์ของลูกค้าในตลาดประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนและได้เปรียบคู่แข่งในตลาด

196%

ของยอด Lead แบบออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้น

83%

ของยอดคลิกออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้น

80%

ของยอดการแสดงผลออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons