คำมั่นด้านการดำเนินงานของไพรมอล
การรับประกันประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เหนือชั้นของเรา

คุณจะได้การรับประกันผลการดำเนินงานของเรา ซึ่งเรียกว่า คำมั่นด้านการดำเนินงานของไพรมอล

เราจะมอบผลลัพธ์แก่คุณภายใน 90 วัน หรือน้อยกว่า หรือ เราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และทำให้ฟรีจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์

ข้อตกลง

การรับประกันของเราครอบคลุมบริการ 4 ด้าน ได้แก่

(1) Performance Marketing (Google Ads & Facebook Ads)

(2) SEO – Search Engine Optimisation,

(3) CRO – Conversion Rate Optimisation,

(4) Landing Pages

 1. เมื่อคุณรับข้อเสนอของเรา คุณจะต้องจ่ายค่าบริการตามข้อตกลงอย่างตรงเวลาตลอดระยะเวลาขั้นต่ำ

 2. ก่อนตกลงรับบริการ คุณต้องมีธุรกิจที่ทำการค้าจริงและยังดำเนินอยู่ ไม่ใช่ธุรกิจที่พักกิจการ หรือธุรกิจใหม่ที่ยังต้องพัฒนาโลโก้ เนื่องจากเราไม่สามารถช่วยปรับปรุงธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงได้

 3. ธุรกิจของคุณต้องมีกำไร (ยอดขายมากกว่าต้นทุนที่เสียไป) ในการสร้างแคมเปญคอนเวอร์ชัน กล่าวคือ การทำแคมเปญโฆษณาที่กระตุ้นยอดขายหรือโอกาสในการขาย

 4. คุณต้องสามารถวัดประสิทธิภาพแคมเปญของตนเองได้ ผ่าน Facebook Ads Manager, Google Ads, Google Analytics และ Google Search Console ซึ่งเป็น 3 เครื่องมือที่เงื่อนไขการรับประกันของรองรับ โดยหากเป็นภาพหน้าจอเบลอ ๆ และการบอกเล่าผ่านคำพูดอย่างเดียวจะใช้ไม่ได้

 5. เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างแม่นยำ และเพื่อให้มั่นใจว่าเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) มีความถูกต้อง

 6. แคมเปญที่คุณต้องการให้เราดำเนินการให้ ต้องสามารถเปรียบเทียบกับแคมเปญก่อนหน้าของคุณได้ ในแง่ของสินค้าหรือบริการที่โปรโมต ฤดูกาลของสินค้า (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

 7. ในกรณีที่แคมเปญก่อนหน้าของคุณประสบความสำเร็จเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า เช่น เหตุสุดวิสัย เหตุผลทางการเมือง หรือเหตุที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นอย่างโรคโควิด-19 จะไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกับแคมเปญใหม่ได้

 8. โปรดทราบว่า เราไม่สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแคมเปญที่มีความแตกต่างกันมากเกินไปในแง่ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย ฤดูกาล และงบประมาณได้ เช่น การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างแคมเปญเสื้อยืดที่มียอดขาย 1 แสนตัวต่อเดือน และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนในท้องถิ่น กับแคมเปญบิกินีสำหรับผู้หญิงที่มียอดขาย 5 หมื่นตัวต่อเดือน และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรม

 9. เราจะไม่ร่วมงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ธุรกิจสีเทา หลอกลวง หรืออันตราย เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณหลีกเลี่ยงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวในการทำธุรกิจ หากไม่แน่ใจ โปรดลองตรวจสอบข้อมูลในส่วนของเนื้อหาต้องห้ามในการลงโฆษณา Facebook

 10. เราจำเป็นต้องควบคุมแคมเปญที่เราดำเนินการให้คุณอย่างเต็มรูปแบบ หมายความว่า หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือโฆษณาที่ขัดต่อข้อแนะนำของบริษัทฯ เราจะไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ให้ได้ โดยเราจะสร้างโฆษณาที่เราเชื่อว่ามีประสิทธิภาพต่อการโปรโมตธุรกิจของคุณให้เอง

 11. โปรดทราบว่า เงินค่าโฆษณาจะไม่สามารถขอคืนได้ เพราะค่าใช้จ่ายจะถูกชำระให้กับทางแพลตฟอร์มโดยตรง และเราไม่สามารถทำเรื่องขอเงินคืนให้ได้ ดังนั้น โปรดคำนึงถึงกฎข้อนี้ก่อนชำระเงินค่าแคมเปญโฆษณาใด ๆ เสมอ และขอความร่วมมือไม่เรียกร้องเงินคืนจากทางบริษัทฯ เนื่องจากเราไม่มีอำนาจในส่วนนั้น

คำมั่นด้านการดำเนินงานของเรา

1. Performance Marketing - Google Ads, Facebook Ads

ก. เราจะลดค่าโฆษณาต่อหนึ่งการกระทำ (CPA) ของคุณลง 20% หรือมากกว่า ภายใน 90 วันหรือน้อยกว่า ด้วยกลยุทธ์ Paid Traffic

2. SEO – Keyword Rankings

ก. เราจะทำให้คีย์เวิร์ดของธุรกิจคุณจำนวน 10% ติดอันดับบนหน้าแรกภายใน 90 วัน หลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามแนวทางของเรา

ข. เราจะทำให้คีย์เวิร์ดของธุรกิจคุณจำนวน 30% ติดอันดับบนหน้าแรกภายใน 180 วัน หลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามแนวทางของเรา

ค. เราจะทำให้คีย์เวิร์ดของธุรกิจคุณจำนวน 60% ติดอันดับบนหน้าแรกภายใน 365 วัน หลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามแนวทางของเรา

SEO – ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

ก. เราจะเพิ่มผู้เข้าชมหน้าใหม่จำนวน 10-20% ภายใน 90 วัน หลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามแนวทางของเรา

ข. เราจะเพิ่มผู้เข้าชมหน้าใหม่จำนวน 20-50% ภายใน 180 วัน หลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามแนวทางของเรา

ค. เราจะเพิ่มผู้เข้าชมหน้าใหม่จำนวน 50-100% ภายใน 365 วัน หลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามแนวทางของเรา

3. การเพิ่มยอดคอนเวอร์ชัน (Conversion Rate Optimisation: CRO)

ก. เราจะเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันบนเว็บไซต์ของคุณ 20% ภายใน 90 วันหรือน้อยกว่า ด้วยบริการ CRO ของเรา

เราทำงานอย่างไร?

1. ในขั้นตอนการเสนอขาย ก่อนเซ็นสัญญาข้อตกลงกับทางบริษัทฯ คุณจะต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงดังต่อไปนี้แก่อีเมลของเรา (analytics@primal.co.th)

Performance Marketing (Google Ads, Facebook Ads)

 • บัญชี Google/Facebook Ad
 • Google Analytics

SEO

 • Google Search Console
 • Google Analytics

CRO

 • Google Analytics

2. เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่ผ่านมา และยืนยันสิทธิ์ของคุณในการรับประกันบริการที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อคุณได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว เราจะรวมการรับประกันไว้ในข้อตกลงของบริษัทฯ ที่คุณต้องตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อเซ็นสัญญา

หากคุณไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในอดีตจะทำอย่างไร?

หากคุณไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในอดีต คุณสามารถเซ็นสัญญาข้อตกลงกับเรา แล้วเราจะดำเนินการดังต่อไปนี้

Performance Media

 • เราจะดำเนินการทำแคมเปญเป็นเวลา 4 ถึง 12 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถมีข้อมูลและเรียนรู้ที่จะแยกเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ จากนั้น เราจะเปิดใช้งานโปรแกรมชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นเวลา 90 วัน

SEO – การรับประกันยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • สำหรับสัญญาแรกเริ่ม เราจะรับประกันเฉพาะอันดับบนหน้าผลการค้นหาเท่านั้น โดย 12 เดือนถัดมา เราจึงจะรับประกันยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

CRO

 • เราจะดำเนินการทำแคมเปญเป็นเวลา 4 ถึง 12 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถมีข้อมูลและเรียนรู้ที่จะแยกเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ จากนั้น เราจะเปิดใช้งานโปรแกรมชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นเวลา 90 วัน

เงื่อนไขการรับประกัน

Performance Marketing

การรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่โฆษณาของคุณถูกเผยแพร่ ดังนั้น ยิ่งคุณแจ้งคีย์เวิร์ดเป้าหมาย ข้อความโฆษณา หรือแผนโฆษณาแก่เราเร็วเท่าไร เราก็จะยิ่งสามารถรับประกันผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันทั้งหมดจะเป็นโมฆะในช่วง 90 วันแรกหลังจากโฆษณาของคุณถูกเผยแพร่ โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • ไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้า
 • โฆษณาต้องเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง (ไม่มีการหยุดเผยแพร่ชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ)
 • แผนโฆษณาตามข้อตกลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
 • รหัสติดตามผลของเราต้องไม่ถูกลบออกไปจากเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ต้องไม่ถูกแฮ็กหรือระงับการเผยแพร่

SEO

การรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ปรับปรุงเว็บไซต์สำเร็จ ดังนั้น ยิ่งคุณแจ้งคีย์เวิร์ดเป้าหมาย ข้อแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์แก่เราเร็วเท่าไร เราก็จะยิ่งสามารถรับประกันผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • ไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้า
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคีย์เวิร์ด
 • เว็บไซต์ไม่ถูกแฮ็ก
 • ไม่นำแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราไปดำเนินการเองแบบ 100%
 • บล็อกของคุณจะไม่ได้รับการอนุมัติให้โพสต์

CRO

การรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ Spilt Testing ถูกเผยแพร่ ดังนั้น ยิ่งคุณแจ้งอนุมัติการดำเนินงานกลับมายังเราเร็วเท่าไร เราก็จะยิ่งสามารถรับประกันผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • ไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้า
 • Split Testing ต้องเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน
 • ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนหน้าเพจที่ Split Testing เผยแพร่อยู่

Landing Page

การรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หน้า Landing Page ถูกเผยแพร่ ดังนั้น ยิ่งคุณแจ้งอนุมัติการดำเนินงานกลับมายังเราเร็วเท่าไร เราก็จะยิ่งสามารถรับประกันผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้น โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

 • ไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่าช้า
 • หน้า Landing Page ต้องเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน
 • ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนหน้า Landing Page ที่มีการทดสอบอยู่
 • ให้สิทธิ์การควบคุมเนื้อหาและการออกแบบบนหน้าเพจแก่ทางเรา
 • ต้องมีผู้เข้าชมจริง ๆ ที่เข้ามายังหน้า Landing Page

สถานการณ์ที่มีการรับประกัน

Performance Marketing สถานการณ์ที่ 1 : ค่า CPL ถึงเป้าหมาย

ก่อนที่คุณจะมาใช้บริการกับทางบริษัทฯ ค่า CPL/CPS โดยเฉลี่ยของคุณอยู่ที่ $100 ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา บน Facebook หรือ Google Ads

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ได้ผ่านเครื่องมือ Facebook Ads Manager หรือบัญชี Google Ads ของคุณ

ตลอดระยะเวลา 90 วัน ทีมงานของไพรมอลได้ช่วยดูแลแคมเปญโฆษณาของคุณ รวมถึงช่วยลดต้นทุนค่า CPL/CPS โดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ จนเหลือเพียง $60 ภายในสิ้นเดือนที่สาม กล่าวคือ ช่วยลดต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าหนึ่งรายได้ถึง 40%

Performance Marketing สถานการณ์ที่ 2 : คอนเวอร์ชันไม่ถึงเป้าหมาย

ก่อนที่คุณจะมาใช้บริการกับทางบริษัทฯ ค่า CPL/CPA โดยเฉลี่ยของคุณอยู่ที่ $100 ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา บน Facebook หรือ Google Ads

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ได้ผ่านเครื่องมือ Facebook Ads Manager หรือบัญชี Google Ads ของคุณ

ตลอดระยะเวลา 90 วัน ทีมงานของไพรมอลได้ช่วยดูแลแคมเปญโฆษณาของคุณ รวมถึงช่วยลดต้นทุนค่า CPL/CPA โดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ จนเหลือ $85 ภายในสิ้นเดือนที่สาม กล่าวคือ ช่วยลดต้นทุนในส่วนของ CPL/CPA ได้ 15% และเนื่องจากจำนวนที่ลดลงน้อยกว่า 20% ดังนั้น คุณจึงจะได้รับการรับประกันในส่วนที่กำหนดตามข้อตกลงตลอดระยะเวลาที่โฆษณาของคุณเผยแพร่

SEO สถานการณ์ที่ 1 : จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ถึงเป้าหมาย (เพิ่มขึ้น 10% ภายใน 3 เดือน)

ก่อนที่คุณจะมาใช้บริการกับทางบริษัทฯ คุณมียอดคลิกเฉลี่ย 10,000 ครั้งต่อเดือน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ได้ผ่านเครื่องมือ Google Search Console และ Google Analytics

90 วันหลังจากที่เว็บไซต์ของคุณได้รับการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ ทีมงานของไพรมอลได้ช่วยดูแลแคมเปญ SEO ของคุณ รวมถึงช่วยเพิ่มยอดคลิกให้มากขึ้นถึง 12,000 ครั้งต่อเดือน กล่าวคือ ช่วยเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์แบบออร์แกนิกได้ถึง 20% และเนื่องจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% คุณจึงต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่เหลือของเรา

SEO สถานการณ์ที่ 2 : จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ไม่ถึงเป้าหมาย (เพิ่มขึ้นไม่ถึง 10% ภายใน 3 เดือน)

ก่อนที่คุณจะมาใช้บริการกับทางบริษัทฯ คุณมียอดคลิกเฉลี่ย 10,000 ครั้งต่อเดือน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ได้ผ่านเครื่องมือ Google Search Console และ Google Analytics

90 วันหลังจากที่เว็บไซต์ของคุณได้รับการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ ทีมงานของไพรมอลได้ช่วยดูแลแคมเปญ SEO ของคุณ รวมถึงช่วยเพิ่มยอดคลิกได้ 10,500 ครั้งต่อเดือน กล่าวคือ ช่วยเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์แบบออร์แกนิกได้ 5% และเนื่องจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 10% ดังนั้น คุณจึงจะได้รับการรับประกันในส่วนที่กำหนดตามข้อตกลงตลอดระยะเวลาที่ไพรมอลรับหน้าที่ดูแลแคมเปญ SEO ของคุณ

หมายเหตุ : การรับประกันนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการหลังวันที่ 1 มีนาคม 2566

สุดท้ายนี้ เราขอรับรองว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้า และขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ทางบริษัทฯ ด้วย เพราะเป้าหมายของเราคือการทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่หนึ่ง เมื่อคุณประสบความสำเร็จ นั่นหมายความว่าเราเองก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน ดังนั้น หากคุณกำลังนึกถึงแนวทางการทำงานที่เป็นระบบและมีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่าลืมนึกถึงเรา

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons