ติดตั้งแอปฯ

สร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมโดยการใช้เนื้อหาที่ดึงดูดสายตา เพื่อกระตุ้นการติดตั้งและการใช้งานแอปฯ

การคลิกเว็บไซต์

นำทางผู้ใช้งานไปยังส่วนสำคัญของเว็บไซต์ หรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำบางอย่าง เช่น การกดซื้อสินค้า

โพสต์ที่เป็นวิดีโอ

ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการใช้เนื้อหาที่เป็นวิดีโอเพื่อดึงดูดผู้ชม

โพสต์ที่เป็นรูปภาพ

บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยการใช้รูปถ่ายเพื่อเชื่อมโยงผู้ชมและแบรนด์เข้าหากัน

สตอรี

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตา

Website Clicks - Type: Image

รูปภาพ

Website Clicks - Type: Video

วิดีโอ

Website Clicks - Type: Carousel

รูปภาพสไลด์ (Carousel)

 • ข้อมูล
 • วิดีโอ
 • Call to Action

ข้อมูลผู้ลงโฆษณา

กำหนดโพรไฟล์ Instagram ที่โฆษณาของคุณจะลิงก์ไปถึง

รูปภาพ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

วิดีโอ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

Call to Action ของคุณ

กระตุ้นให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดปุ่ม Call to Action

ยอดไลก์

กำหนดจำนวนไลก์ที่ต้องการสำหรับโพสต์ของคุณ อนุญาตให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ข้อความ

กระตุ้นความสนใจด้วยการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังโฆษณา โดยจะต้องทำให้กระชับ แนะนำว่าไม่ควรเกิน 90 ตัวอักษร

Website Clicks - Type: Image

รูปภาพ

Website Clicks - Type: Video

วิดีโอ

Website Clicks - Type: Carousel

รูปภาพสไลด์ (Carousel)

 • Info
 • Image
 • Call to Action

ข้อมูลผู้ลงโฆษณา

กำหนดโพรไฟล์ Instagram ที่โฆษณาของคุณจะลิงก์ไปถึง

รูปภาพ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

วิดีโอ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

Call to Action ของคุณ

กระตุ้นให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดปุ่ม Call to Action

ยอดไลก์

กำหนดจำนวนไลก์ที่ต้องการสำหรับโพสต์ของคุณ อนุญาตให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ข้อความ

กระตุ้นความสนใจด้วยการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังโฆษณา โดยจะต้องทำให้กระชับ แนะนำว่าไม่ควรเกิน 90 ตัวอักษร

 • ข้อมูล
 • รูปภาพ
 • Call to Action

ข้อมูลผู้ลงโฆษณา

กำหนดโพรไฟล์ Instagram ที่โฆษณาของคุณจะลิงก์ไปถึง

รูปภาพ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

วิดีโอ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

Call to Action ของคุณ

กระตุ้นให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดปุ่ม Call to Action

ยอดไลก์

กำหนดจำนวนไลก์ที่ต้องการสำหรับโพสต์ของคุณ อนุญาตให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ข้อความ

กระตุ้นความสนใจด้วยการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังโฆษณา โดยจะต้องทำให้กระชับ แนะนำว่าไม่ควรเกิน 90 ตัวอักษร

 • ข้อมูล
 • รูปภาพ
 • Call to Action

ข้อมูลผู้ลงโฆษณา

กำหนดโพรไฟล์ Instagram ที่โฆษณาของคุณจะลิงก์ไปถึง

รูปภาพ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

วิดีโอ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 1000 x 1000 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

Call to Action ของคุณ

กระตุ้นให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดปุ่ม Call to Action

ยอดไลก์

กำหนดจำนวนไลก์ที่ต้องการสำหรับโพสต์ของคุณ อนุญาตให้ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ข้อความ

กระตุ้นความสนใจด้วยการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังโฆษณา โดยจะต้องทำให้กระชับ แนะนำว่าไม่ควรเกิน 90 ตัวอักษร

Story - Type: Image

รูปภาพ

Story - Type: Video

วิดีโอ

 • ข้อมูล
 • รูปภาพ
 • Call to Action

ข้อมูลผู้ลงโฆษณา

กำหนดโพรไฟล์ Instagram ที่โฆษณาของคุณจะลิงก์ไปถึง

รูปภาพ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 628 x 900 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

วิดีโอ

เลือกรูปภาพที่เรียกความสนใจและสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยขนาดภาพที่แนะนำ คือ 628 x 900 px

Upload your image. Browse or simply drag and drop.

your image

Call to Action ของคุณ

กระตุ้นให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดปุ่ม Call to Action

New Post Button Like Button Messenger Button

Your Page Here

Sponsored

1/5
Install Now

Your Page Here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...more

New Post Button Like Button Messenger Button

Your Page Here

Sponsored

1/5
Install Now

Your Page Here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...more

New Post Button Like Button Messenger Button

Your Page Here

Sponsored

1/5
Install Now

Your Page Here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...more

New Post Button Like Button Messenger Button

Your Page Here

Sponsored

1/5
Install Now

Your Page Here Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. ...more

 

YourPageHere

Sponsored

Install Now
รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons