วิดีโอช่วยปรับปรุง SEO ได้หรือไม่?

วิดีโอช่วยปรับปรุง SEO ได้หรือไม่?

วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน ทั้งบท และการนำเสนอ จะได้รับการเผยแพร่โดยการตลาดแบบปากต่อปากและสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลก บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น YouTube, Reddit และ FaceBook ด้วยวิธีนี้การมีวีดีโอจะสามารถช่วย SEO ของคุณได้อย่างมาก และนี่คือความลับในการรับรู้ถึงแบรนด์ ทั้งนี้ไม่ว่าวิดีโอของคุณจะเป็นเรื่องตลก เป็นประโยชน์ อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงธุรกิจ หรือเพ้อฝัน วีดีโอนั้นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ดีและสื่อข้อความที่ทรงพลัง

วีดีโอจะช่วย SEO ได้อย่างไร

วีดีโอจะช่วย SEO ได้อย่างไร

แม้ว่าวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยการตลาดแบบปากต่อปากจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้ ด้วยการเพิ่มปริมาณลิงก์กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ วีดีโอสามารถเป็นสื่อในการนำเสนอบริษัทของคุณต่อสาธารณชน และช่วยเพิ่มอัตราจำนวนคนที่ติดตามคุณ วิดีโอจึงมีผลในเชิงบวกต่อ SEO และความสำคัญของบริษัทคุณ

โดยทั่วไปแล้ว สื่อวิดีโอของบริษัทที่พบอยู่บนอินเทอร์เน็ต จะเป็น 1 ใน 4 ประเภท ดังนี้:

  • การรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness)
  • ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
  • ตัวอธิบาย (Explainer)
  • เนื้อหาตัวอย่างที่เข้มข้น (Rich Snippets)

บริษัทที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ SEO วีดีโอเท่านั้นที่จะรู้ว่าวีดีโอแต่ละประเภทมีบทบาท และการนำไปใช้เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดอย่างไร ทั้งนี้คุณควรตระหนักถึงลักษณะและความแตกต่างของแต่ละประเภทด้วย เนื่องจากวิดีโอแต่ละรายการมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์มากขึ้นหรือเพิ่มอัตราจำนวนคนที่ติดตามของคุณ ในที่สุดแล้ว จะเป็นการตัดสินใจของคุณว่าจะกำหนดเป้าหมายเช่นไร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทของคุณมากที่สุด

Read More...

วิดีโอที่ส่งผลต่อการรับรู้ต่อแบรนด์ เป็นวิดีโอที่ทิ้งท้ายด้วยข้อความที่เน้นย้ำและส่งเสริมแบรนด์ของบริษัท นอกจากนี้ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อความกับแบรนด์ดังกล่าวด้วย หนึ่งในชุดวีดีโอที่มีส่งผลต่อการรับรู้ต่อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือวิดีโอของบริษัทไทยประกันชีวิต ถือได้ว่าเป็นชุดวีดีโอที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจของแบรนด์  ที่กระตุกความสนใจของผู้ชม วีดีโอเหล่านี้เรียบเรียงบทได้สละสลวย และมีการนำเสนอที่ดี โดยไม่ต้องใช้บทสนทนา การขาดบทสนทนาเช่นนี้ช่วยให้วีดีโอดังกล่าวก้าวไปสู่การตลาดแบบปากต่อปากในระดับสากล

วิดีโอที่เน้นผลิตภัณฑ์และบริการมักให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทโดยไม่ต้องมีรายละเอียดมากเกินไป พวกเขาเป็นวิดีโอประเภท 'ตัวอย่างภาพยนตร์' หรือ 'teaser' ที่จะกระตุ้นความอยากของผู้บริโภค ทำให้พวกเขาต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โดยทั่วไป วีดีโอเหล่านี้จะปรากฏในหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัท และเชิญชวนให้ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้นและนานขึ้น

วิดีโอที่เป็นตัวอธิบายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่บริษัทสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของพวกเขา   วิดีโอตัวอธิบายที่นำเสนออย่างดีมีแนวโน้มเช่นเดียวกับวิดีโอที่ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ ซึ่งก็คือจะช่วยเพิ่มปริมาณลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนั้น วิดีโอที่เป็นตัวอธิบายยังสามารถเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าของพวกเขา  โดยลดความจำเป็นในการแชทสดเพื่อตอบคำถามที่ถามบ่อยๆ ซึ่งวิธีนี้จะประหยัดเงินบริษัทในแง่ของการลดกำลังคนได้อย่างมาก

“เนื้อหาตัวอย่างที่เข้มข้น” หรือ “rich snippets” คือ รูปแบบใหม่ล่าสุดของวิดีโอที่พบบนอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ 'วีดีโอตัวอย่าง' สั้นๆ และมีการเชื่อมโยงกับคำสำคัญบางคำที่จะทำให้ปรากฏบนผลจากการค้นหา (Search Engine Result Page, SERP) วิดีโอเหล่านี้สามารถดึงดูดผู้ชมมายังเว็บไซต์ของคุณได้ ถ้าหากคุณสร้างอย่างพิถีพิถัน  ให้ข้อมูล และมีความสนุกสนาน แต่หากทำออกมาไม่ดีอาจส่งผลต่อบริษัทได้ โดยทำให้ผู้ดูขาดความสนใจ และไปยังเว็บไซต์ถัดไปในผลการค้นหา เนื้อหาตัวอย่างที่เข้มข้นมักแสดงถึงความประทับใจแรกที่ผู้ดูได้รับจากบริษัทของคุณ

คุณควรเลือกที่จะเพิ่มจำนวนลิงค์ภายนอก หรืออัตราจำนวนคนที่ติดตามของคุณ?

คุณควรเลือกที่จะเพิ่มจำนวนลิงค์ภายนอก หรืออัตราจำนวนคนที่ติดตามของคุณ?

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตัดสินใจว่าวิดีโอควรจะบรรลุผลสำหรับบริษัทของคุณอย่างไร วิดีโอจะถูกวางเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนลิงก์ภายนอก หรือเพื่อเพิ่มอัตราจำนวนคนที่ติดตามของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มจำนวนลิงก์เป็นงานของวิดีโอประเภทที่ส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ บริษัทมักเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการผลิตวิดีโอที่เพิ่มการรับรู้แบรนด์ ซึ่งเปรียบเสมือนการพิมพ์นามบัตรออกมาอย่างหรูหรา เพื่อสะท้อนไปยังสถานะ สถานที่ในชุมชน และบริการของบริษัท การเลือกใช้รูปแบบสีสันหรือรูปแบบการนำเสนอสามารถเป็นตัวกำหนดความรู้สึกของผู้ชมต่อบริษัทโดยรวมได้

วีดีโอประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ตัวอธิบาย และเนื้อหาตัวอย่างที่เข้มข้นมักถูกใช้เพื่อเพิ่มอัตราจำนวนคนที่ติดตามของคุณ ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดีโอประเภทตัวอธิบาย  หากผลิตมาอย่างดีเนื้อหาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สนุกสนานน่าติดตามก็จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง

จ้าง บริษัท SEO สำหรับวิดีโอที่น่าเชื่อถือ เพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายให้วิดีโอของคุณ

จ้าง บริษัท SEO สำหรับวิดีโอที่น่าเชื่อถือ เพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายให้วิดีโอของคุณ

บริษัท Primal เป็นบริษัท SEO ที่มีประสบการณ์สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าจะวางตำแหน่งวิดีโอของคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสม  โดยประเมินจากเนื้อหาเป็นสำคัญ และอย่าลืมว่าความสำเร็จของวิดีโอของคุณจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา วิดีโอบางรายการที่มีมูลค่าการผลิตต่ำที่สุดยังเป็นที่นิยมได้ เพราะพวกเขานำเสนอเนื้อหาที่สนุกสนาน และเป็นประโยชน์

บริษัท Primal สามารถช่วยคุณในด้านนี้ได้เช่นกัน เราจะรวบรวมข้อมูลของเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้คุณมุ่งเป้าไปที่ข้อความทิ้งท้าย ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย หรือเนื้อหาตัวอย่างที่คุณควรเน้น

วิธีการ ทำ SEO สำหรับ YouTube

วิธีการ ทำ SEO สำหรับ YouTube

ในการนำเนื้อหาของคุณไปให้ไกลกว่าเว็บไซต์ของคุณ บริษัท SEO สำหรับวิดีโอสามารถช่วยคุณสำรวจโลกของสื่อสังคมออนไลน์ได้ เราสามารถช่วยคุณสร้างบัญชีสำหรับ YouTube, Twitter, Instagram หรือ FaceBook ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้คุณสามารถแพร่กระจายการรับชมวิดีโอของคุณได้ไกลกว่าการโพสต์ลงในเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งที่วิดีโอของคุณจะมีโอกาสในการได้รับความนิยมและ ถ้าให้เรากล้าที่จะพูด มีโอกาสเผยแพร่โดยการตลาดแบบปากต่อปากมากที่สุด

การลงทุนในการอัปเดต และผลิตเนื้อหาที่มีประสิทธิผลสำหรับช่อง YouTube อย่างสม่ำเสมออาจเป็นขั้นตอนใหญ่สำหรับบริษัท การผลิตวิดีโอที่ทำรายได้ดีนั้นย่อมมีค่าใช้จ่าย และเป็นขั้นตอนที่หลายบริษัทกลัวที่จะใช้ แต่สำหรับบริษัทที่เต็มใจที่จะลงทุนกับความเสี่ยงนี้ แนวทางที่ดีที่สุดคือการร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Primal ซึ่งเป็นบริษัท SEO สำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สุดในกรุงเทพฯ เราจะช่วยคุณกระจายความนิยมของบริษัทคุณผ่านภาพ และแน่นอนว่าร้อยคำพูดย่อมให้คำอธิบายไม่เท่าภาพหนึ่งภาพแน่นอน

80 60 ทีมงานคุณภาพ
ทีมงานคุณภาพ
100+ 100+ แบรนด์พาร์ทเนอร์
แบรนด์พาร์ทเนอร์
3 3 สาขาในเอเชีย
สาขาในเอเชีย

“เราคือไพรมอล เราเป็นทีมนักการตลาดดิจิทัลระดับ⁠ท็อปของไทยที่ใส่ใจลูกค้าและมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด”


ชนเผ่าไพรมอล
SEO for Video Can Help You Get your Brand Noticed Beyond Your Website

การทำ SEO แบบวีดีโอจะทำให้แบรนด์ไปไกลยิ่งกว่าเว็บไซต์ของคุณ

ธุรกิจต่าง ๆ รับรู้ถึงมูลค่าที่วิดีโอสร้างให้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัท และการเพิ่มอัตราคนที่ติดตาม วิดีโอคือสื่อที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ให้แก่แบรนด์ของบริษัท โฆษณาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงอธิบายการบริการ ในรูปแบบที่สามารถไปไกลเกินกว่าเว็บไซต์ของพวกเขาได้ บริษัททำ SEO สำหรับวิดีโอจะช่วยให้คุณวางตำแหน่งวิดีโอเหล่านี้ในที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดแก่คุณ

รับการตรวจสอบแผนกลยุทธ์จากนักการตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์

เริ่มเลยวันนี้

รับการตรวจสอบแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
Callback
Get a FREE reputation management quote

Get a proposal.

Please enter your details:

Get Started

Enter your details

Thank You!

Your Digital Marketing Specialist will be in touch within 24 hours. Alternatively, for an instant chat, please call +66 2 038 5850

ฝากข้อความถึงเราที่นี่
แล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณ

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ

Show Buttons
Hide Buttons