เปิดลิสต์ 20 อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้ หมดห่วงเรื่องโดนแย่งงาน

ปัจจุบัน เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเยอะขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ที่ถูกนำมาใช้ในงานและอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ เพราะบางองค์กรก็มีการปรับลดจำนวนพนักงานลง เพื่อประหยัดต้นทุนในส่วนค่าจ้าง แล้วนำเงินนั้นไปลงทุนกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์แทน หรือแม้แต่พวกแบรนด์ต่าง ๆ ที่ปกติเคยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์มาโปรโมตสินค้า เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นหันมาใช้ Virtual Influencer หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI แทนเพื่อรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และที่สำคัญ AI เหล่านี้ยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับการพัฒนาให้ล้ำขึ้นไปอีก เป็นเหตุให้หลาย ๆ คนเกิดความกังวลว่า ในอนาคต หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่างานบางด้าน AI ก็ทำได้ถูกต้องแม่นยำกว่ามนุษย์ทำเองเสียอีก

อย่างไรก็ดี แม้จะได้รับการพัฒนาให้ฉลาดขนาดไหน แต่หุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์ ที่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ 100% อยู่ดี โดยบทความนี้ เราจะพาไปดู “20 อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งบางส่วนเราได้นำข้อมูลที่ ChatGPT แชตบอต AI ชื่อดังในขณะนี้พูดเองมาเลย !

 

ChatGPT ตอบเอง ! อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้มีอะไรบ้าง

อาชีพที่จะไม่ถูกแทนด้วยเทคโนโลยี

ก่อนจะเขียนบทความนี้ ทางเราได้ไปถามแชตบอตสุดอัจฉริยะอย่าง ChatGPT ว่า มีอาชีพใดบ้างที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ ซึ่ง ChatGPT ก็ได้ให้คำตอบมาทั้งหมด 10 อาชีพด้านล่าง พร้อมเหตุผลว่าทำไม AI จึงไม่สามารถทำอาชีพดังกล่าวได้ ใครที่กำลังอยู่ในสายงานเหล่านี้ หรือกำลังจะเบนเข็มมาทำ ก็ให้สบายใจได้เลย เพราะนี่คือคำตอบจาก AI ที่ดีที่สุดในขณะนี้

 1. นักจิตวิทยาและนักบำบัด – AI ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ ด้วยข้อจำกัดด้านการเอาใส่ใจ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความสามารถในการทำความเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ อันเป็นทักษะสำคัญที่คนในสายวิชาชีพนี้ต้องมี
 2. นักสังคมสงเคราะห์ – การจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้ ต้องอาศัยทักษะความเข้าอกเข้าใจ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และทักษะการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่บางครั้งอาจซับซ้อนเกินกว่าที่ AI จะทำได้
 3. งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ – เช่น นักเขียน ศิลปิน นักดนตรี กราฟิกดีไซน์เนอร์ เป็นต้น งานเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นทักษะเฉพาะของมนุษย์ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเลียนแบบได้
 4. ครู – การจะเป็นครูได้ ไม่เพียงแต่ต้องถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกไปให้ผู้เรียนได้รับรู้ด้วย ตลอดจนต้องมีทักษะในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับนักเรียนหลากหลายประเภท และมีสัญชาตญาณของความเป็นครูที่สามารถชี้นำการเติบโตและพัฒนาการของเด็กได้
 5. หมอและพยาบาล – แม้ว่า AI จะสามารถช่วยวินิจฉัยและให้คำแนะนำในการรักษาเบื้องต้นได้ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ในแง่ของทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงมาก รวมไปถึงการเอาใจใส่ และการสื่อสารกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
 6. ทนายความ – สายงานกฎหมายต้องอาศัยทักษะการใช้เหตุผล การโน้มน้าวจิตใจ และการตีความ เพราะกฎหมายมีความซับซ้อนเกินกว่าที่ AI จะทำความเข้าใจได้หากปราศจากการนำทางของมนุษย์
 7. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – งานบริการลูกค้าจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงทุกช่องทางการสื่อสาร โดยจะต้องสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยการรับฟังลูกค้า พร้อมจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง AI ยังทำได้ไม่เท่ามนุษย์
 8. นักการเมือง – นักการเมืองต้องใช้ทักษะความเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ และการเจรจาต่อรองอย่างเป็นเหตุเป็นผล ยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องแก้ไขปัญหาสังคมตามความต้องการของประชาชนหมู่มากด้วยความรอบคอบ ซึ่ง AI ยังไม่มีวิจารณญาณในส่วนนี้เท่ามนุษย์
 9. นักบวช – นักบวชต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเป็นผู้นำทางศาสนาได้ ซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของหลักศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง
 10. นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย – แม้ว่า AI จะสามารถช่วยเหลือในด้านการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลได้ แต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นั้น มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้

 

นอกจากที่ ChatGPT บอก อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้มีอะไรอีกบ้าง

จุดแข็งของมนุษย์ที่ AI ไม่สามารถทำได้

จาก 10 อาชีพที่ ChatGPT กล่าวมาด้านบน พบว่า อาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้ส่วนมากจะเป็นอาชีพที่มีปัจจัยทางด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงบางอาชีพที่ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้จริง ๆ หาก AI จะเข้ามาทำแทน แต่นอกเหนือจากที่ ChatGPT กล่าวไปแล้ว ก็ยังมีอาชีพอื่น ๆ อีกที่คาดว่า AI ยังเข้ามาแทนที่มนุษย์ไม่ได้ในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน เช่น

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล – แม้ว่า AI จะสามารถคัดกรองผู้สมัครงานในเบื้องต้นได้ เช่น ดูว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่ รวมไปถึงถามคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และประเมินสีหน้าท่าทางของผู้ถูกสัมภาษณ์ แต่สำหรับงานที่ละเอียดอ่อนกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร การช่วยเหลือพนักงาน และการฝึกอบรมบางเรื่อง โดยเฉพาะทักษะด้านสังคมที่พนักงานทุกคนต้องมี ยังคงจำเป็นต้องใช้ HR ที่เป็นมนุษย์อยู่
 2. นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ – อาชีพนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในอาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้อันดับต้น ๆ เลยทีเดียว เพราะยิ่งโลกของเรามี AI มากเท่าไร อาชีพนี้ก็ยิ่งมีความจำเป็นมากเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่ถูกแทนที่ด้วย AI
 3. นักกีฬา – ลองจินตนาการถึงการเอาหุ่นยนต์มาวิ่งมาราธอนแข่งกัน ก็คงจะไม่สนุกและน่าตื่นเต้นเท่ากับการดูกีฬาที่เอาคนที่มีสมรรถภาพจริง ๆ มาเล่น อีกทั้งยังเคยมีผู้เชี่ยวชาญพูดถึงหุ่นยนต์ไว้ว่า การฟิตหุ่นให้แข็งแกร่งและว่องไวเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะปัญญาประดิษฐ์คือสิ่งที่สามารถป้อนโปรแกรมเข้าไปแล้วใช้งานได้เลย ดังนั้น AI จึงไม่มีประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาเหมือนมนุษย์
 4. นักวางแผนกิจกรรม – หรือเรียกอีกอย่างว่า Event Planner เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารในการประสานงานกับคนหมู่มาก และที่สำคัญ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ ดังนั้น นักวางแผนกิจกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้อย่างแน่นอน 
 5. นักมายากล – เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการแสดงสูงมาก ทั้งยังต้องรู้จักเอนเตอร์เทน และสื่อสารกับผู้ชมได้ ดังนั้น นักมายากลจึงจำเป็นต้องใช้คนเท่านั้นในการทำการแสดง เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกสนุกและมีอารมณ์ร่วมไปกับโชว์
 6. ศัลยแพทย์ – อย่างที่ ChatGPT ได้กล่าวไว้ว่า หมอเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความแม่นยำ แล้วยังต้องมีประสบการณ์ในการรักษามากพอสมควร แต่สำหรับศัลยแพทย์ที่ทำหน้าที่ผ่าตัดตกแต่ง เสริมนู่นนี่ ยิ่งเกี่ยวข้องกับความสวยความงามแล้ว ยิ่งจำเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากคนไข้สูงมากจึงจะทำได้ ดังนั้น การประเมินในเชิงเทคนิค เช่น รูปหน้าแบบไหนเข้ากับจมูกทรงใด จึงไม่สามารถป้อนโปรแกรมให้ทำแทนได้ เพราะมีความเสี่ยงที่ผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีนัก
 7. เชฟ – ปัจจุบัน เรามีหุ่นยนต์ที่ช่วยทำอาหารได้ แต่หุ่นยนต์เหล่านั้นก็ยังไม่สามารถรังสรรค์เมนูอาหารใหม่ ๆ ขึ้นมาเองได้อยู่ดี และจำเป็นต้องรับคำสั่งจากมนุษย์อย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้น หุ่นยนต์ยังไม่สามารถชิมอาหารที่ตนเองทำ และตัดสินใจว่าควรจะปรุงเพิ่มหรือไม่ เพราะหุ่นยนต์ไม่มีประสาทสัมผัสในการรับรู้รสเหมือนมนุษย์
 8. นักแปลและล่าม – แม้ว่า Google Translate หรือซอฟต์แวร์ด้านภาษาจะล้ำหน้าไปมากแค่ไหน แต่ก็ไม่สามารถแทนที่นักแปลหรือล่ามที่เป็นคนจริง ๆ ได้ เพราะงานแปลและงานล่ามมีความซับซ้อนในการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การสื่อความหมายโดยนัยที่ต้องอาศัยการตีความ บริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น ซึ่ง AI ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งขนาดนั้น
 9. ผู้ประกอบการ – การเริ่มต้นสร้างและนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหารจัดการ การรับความเสี่ยง และการปรับประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่ง AI ยังไม่สามารถจัดการงานที่มีความละเอียดอ่อนถึงเพียงนั้นได้
 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด – ตำแหน่งนี้มีความสำคัญต่อองค์กรด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยการวางแผนการจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด แต่ AI ยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ในเชิงนี้ได้เท่ามนุษย์ ทำให้งานสายการตลาดยังคงต้องใช้มนุษย์เป็นคนทำอยู่

 

สรุป

ดังนั้น แม้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเข้ามามีบทบาทในหลายอาชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ในทุก ๆ ด้านเสมอไป เพราะยังคงมีงานหลายสายที่ต้องอาศัยความคิดจิตใจ สัญชาตญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดอ่อน และการมีประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นอาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้แน่ ๆ

อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงแผนระยะสั้นประมาณ 5-10 ปีต่อจากนี้เท่านั้น ต้องอย่าลืมว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยนี้ค่อนข้างก้าวกระโดดและไปไกลกว่าที่คิดมาก หากยังไม่ปรับตัว หรือคิดและทำงานด้วยรูปแบบเดิม ๆ โอกาสที่มนุษย์จะถูกแทนที่ด้วย AI ก็คงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ

หากกำลังมองหาสายงานด้านการตลาด ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่ AI ทำแทนไม่ได้ Primal Digital Agency เป็นเอเจนซีการตลาดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ที่พร้อมมอบโอกาสให้คุณได้ร่วมงานกับทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ เพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่อีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดูตำแหน่งว่างได้ที่ ร่วมงานกับ Primal หรือส่งอีเมลสมัครตำแหน่งที่สนใจมาได้ที่อีเมลของเรา careers@primal.co.th