SWOT คืออะไร รู้จักเทคนิคที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ในการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เราจะต้องมีการวางกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างมีหลักการ ไม่ใช่แค่มีแผนการตลาดที่ดีเท่านั้น แต่เรายังต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อคำนวณศักยภาพในการทำธุรกิจของตนเองให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในเทคนิคที่คนในวงการธุรกิจนิยมใช้กัน ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT

หลายคนอาจเคยเห็นหรือได้ยินคำว่า SWOT ผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างแพร่หลาย แต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยใช้ และยังไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกว่า SWOT หมายถึงอะไร ดังนั้น บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จัก SWOT Analysis เทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจได้อย่างตรงจุด

SWOT มีอะไรบ้าง

SWOT คืออะไร

SWOT คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของธุรกิจ อันประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 4 อย่าง ได้แก่

Strengths (จุดแข็ง)

Strengths หรือ จุดแข็ง คือ ศักยภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ และโดดเด่นเหนือคู่แข่งรายอื่น ๆ เรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ เป็นสิ่งที่เมื่อพูดถึงแบรนด์หนึ่ง ๆ แล้วจะนึกถึงหรือมองเห็นภาพทันที เช่น จุดแข็งของร้านกาแฟ Starbucks คือ การขายกาแฟคุณภาพพรีเมียมในระดับสากล การบริการที่บาริสตามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า อันส่งผลให้เกิดการจดจำแบรนด์ในระดับที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ลอกเลียนแบบได้ยาก

Weaknesses (จุดอ่อน)

Weaknesses หรือ จุดอ่อน คือ ข้อเสียเปรียบหรือจุดที่เรายังไม่สามารถทำให้โดดเด่นเท่าคู่แข่งได้ กล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับ Strengths นั่นเอง โดยในการวิเคราะห์หาจุดอ่อน เราอาจมองแบรนด์อื่น ๆ ที่ขายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันกับเราก่อนว่าเขามีจุดแข็งอย่างไร แล้วดูว่าเรามีสิ่งนั้นหรือไม่ อะไรที่เขามีแล้วเรายังไม่มี แล้วสาเหตุที่ยังไม่มีเป็นเพราะอะไร ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นผลมาจากปัจจัยภายในองค์กรที่ทำให้ยังไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดดังกล่าวได้ เช่น งบประมาณไม่พอ พนักงานขาดศักยภาพ การวางแผนการตลาดที่ไม่รัดกุม เป็นต้น

Opportunities (โอกาส)

Opportunities หรือ โอกาส คือ การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร หรือสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจ เช่น ไอดอลเกาหลีใช้หรือพูดถึงสินค้าของเราผ่านไลฟ์ แล้วแฟนคลับแห่กันมาซื้ออย่างล้นหลามจนของหมดสต็อก ต้องผลิตเพิ่ม หรือจู่ ๆ คู่แข่งของเราก็ปิดตัวลง เป็นต้น โดยโอกาสจะไม่เหมือนจุดแข็งตรงที่ จุดแข็งเป็นปัจจัยภายใน แต่โอกาสเป็นปัจจัยภายนอกที่ทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

Threats (อุปสรรค)

Threats หรือ อุปสรรค เป็นอีกหนึ่งปัจจัยภายนอกองค์กรที่เราต้องวางแผนเพื่อรับมือดี ๆ เนื่องจากอุปสรรคคือสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ และบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดได้ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายปี ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาถึงขั้นย่ำแย่ หลายธุรกิจจำต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีคนซื้อ หรือการที่จู่ ๆ ก็มีแบรนด์คู่แข่งเปิดตัวขึ้นใหม่แล้วดังกว่าเรา เป็นต้น ซึ่งการที่เราวิเคราะห์อุปสรรคล่วงหน้า ก็จะทำให้เราสามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

จะเห็นได้ว่า หลัก SWOT Analysis คือการวิเคราะห์ทั้ง 4 อย่างข้างต้น แล้วนำผลที่ได้ไปวางแผนการทำธุรกิจให้เหมาะสม เช่น การศึกษาว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของเราคืออะไร รวมถึงการวางแผนโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมเตรียมวิธีรับมือที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ ซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์ 4 ปัจจัยนี้ได้แล้ว เราก็จะสามารถพาธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างถูกทิศถูกทางมากขึ้น

 

ความสำคัญของ SWOT Analysis คืออะไร

ก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจให้มีคนมารู้จักเยอะ ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำความรู้จักธุรกิจของตนเองให้ดีก่อน ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถสื่อสารความเป็นแบรนด์ออกไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพได้ และ SWOT Analysis ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวมของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร และเมื่อเรารู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองดีแล้ว ตลอดจนได้มองการณ์ไกลถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ด้วย ก็จะทำให้เราสามารถวางแผนการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจตนเอง พร้อมดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมีศักยภาพ ไม่ต้องเสี่ยงหลงทางจนทำให้เสียทั้งต้นทุนและเวลาเปล่า

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ SWOT ยังช่วยให้เราเข้าใจตำแหน่ง (Position) ของตนเองในตลาดด้วย ว่าเราเป็นใคร อยู่จุดไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งกับธุรกิจตนเองได้ อันจะนำไปสู่การรู้วิธีป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการรู้ว่าควรมองหาโอกาสจากที่ใดเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

 

ข้อดีของ SWOT Analysis คืออะไร

 • ได้ทำความรู้จักและเข้าใจธุรกิจของตนเองในเชิงลึกมากขึ้น
 • สามารถเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนระหว่างตนเองกับคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้โดดเด่นยิ่งขึ้นได้
 • รู้เท่าทันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมมีวิธีรับมือ
 • รู้ว่าควรแสวงหาโอกาสจากที่ใด ธุรกิจจึงจะได้ประโยชน์
 • พัฒนาจุดแข็งของธุรกิจเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ธุรกิจก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น
 • สามารถวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด
 • ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงในการเสียต้นทุนและเวลาเปล่า

SWOT ย่อมาจากอะไร

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT Analysis

สมมติว่าเราเป็นแบรนด์ขายอาหารเพื่อสุขภาพ ก็จะสามารถทำ SWOT Analysis ได้ประมาณนี้

Strengths

 • ร้านของเรามีกี่สาขา ขายที่ไหนบ้าง ทำเลที่ตั้งร้านเดินทางสะดวกหรือไม่
 • เรามีทรัพยากรอะไรที่โดดเด่นบ้าง ทั้งต้นทุน พนักงาน รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
 • สิ่งที่คิดว่าทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันคืออะไร เช่น ใช้ผักที่ปลูกเอง กรรมวิธีในการทำอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ฯลฯ
 • การตลาดแบบไหนที่เคยใช้แล้วประสบความสำเร็จที่สุด
 • การดิไซน์ร้านเป็นอย่างไร น่านั่งรับประทานที่ร้านหรือไม่

Weaknesses

 • สิ่งที่เรายังสู้คู่แข่งไม่ได้คืออะไร อะไรที่คู่แข่งมีแล้วเรายังไม่มี
 • การตลาดแบบไหนที่เคยใช้แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
 • ปัญหาในองค์กรที่มักพบบ่อยคืออะไร และสามารถแก้ได้อย่างไร
 • เราขาดแคลนทรัพยากรด้านใดบ้าง เช่น ต้นทุนไม่พอที่จะพัฒนาธุรกิจ พนักงานยังไม่มีความรู้ความสามารถมากพอ ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกหรือทำให้ธุรกิจมีความทันสมัยมากขึ้น
 • ที่นั่งในร้านพอหรือไม่ เล็กหรือแคบเกินไปจนทำให้ลูกค้าอึดอัดหรือไม่พอนั่งหรือเปล่า

Opportunities

 • ปัจจุบัน เทร็นด์รักสุขภาพกำลังมาแรง มีอะไรที่เราจะสามารถสร้างกระแสให้แบรนด์ตัวเองได้บ้าง
 • มีบริการดิลิเวอรีเพื่อสร้างโอกาสในการขายเพิ่มเติมหรือไม่
 • ใช้กี่แพลตฟอร์มในการขาย ถ้าใช้มากขึ้นจะส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
 • ช่วงนี้มีอิเวนต์อะไรที่เราสามารถทำ PR Marketing ได้บ้าง
 • กฎระเบียบของรัฐบาลในปัจจุบันเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจเราหรือไม่ อย่างไร
 • จุดแข็งที่มีสามารถพัฒนาไปเป็นโอกาสอะไรได้บ้าง

Threats

 • เรามีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนในตลาด และเขาดีกว่าเราหรือไม่ อย่างไร
 • กฎระเบียบของรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของเราหรือไม่
 • มีวิธีรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 • วิเคราะห์เศรษฐกิจหรือปัจจัยระดับประเทศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ อย่างไร

 

SWOT เทคนิคที่ช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบทางการตลาด

SWOT คือ การวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ อันประกอบไปด้วย Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) ว่าแบรนด์ของเราเป็นอย่างไร ซึ่ง SWOT Analysis ช่วยทำให้เรารู้จักและเข้าใจธุรกิจของตนเองดียิ่งขึ้น และสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อทำการตลาดได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด อีกทั้งยังได้เปรียบเทียบระหว่างตนเองกับคู่แข่ง เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดีและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วย เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เรากำหนดทิศทางของธุรกิจให้เป็นไปในเส้นทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

สำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจ แต่ยังไม่เคยใช้ SWOT Analysis แนะนำว่าให้เริ่มได้เลยวันนี้ ก่อนที่คู่แข่งจะนำหน้าเราไปไกลชนิดที่ตามไม่ทัน

หากคุณกำลังประสบปัญหาใด ๆ ในการทำธุรกิจออนไลน์ ทีมงานกว่า 150 คนที่ Primal Digital Agency บริษัทการตลาดชั้นนำของไทยยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับทำ SEO, PPC, โซเชียลมีเดีย หรืออีคอมเมิร์ซ เราก็สามารถพาธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยได้ กรอกฟอร์มเพื่อติดต่อรับคำปรึกษาฟรีได้เลย !