Target Audience คืออะไร สร้างให้ตรงกับธุรกิจของตัวเองอย่างไร

การที่เราจะสื่อสารข้อมูลอะไรออกไปสักอย่าง ย่อมต้องมีผู้รับสารนั้น ๆ เสมอ โดยเฉพาะในการทำการตลาด ที่ผู้รับสารถือเป็นหัวใจสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในทุกกระบวนการ เพราะผู้รับสารเหล่านั้นก็คือผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของเรา หรือที่เรียกว่า “Target Audience (กลุ่มเป้าหมาย)” นั่นเอง

หากมีคนถามว่าแบรนด์ของเรามี Target Audience คือใคร แล้วเราตอบว่า “ทุกคน” นั่นจะเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ เพราะไม่มีทางที่สารของเราจะสามารถสื่อไปถึงคนทั้งประเทศได้ หรือหากเป็นไปได้ ก็ไม่มีประสิทธิภาพอยู่ดี ทุกธุรกิจจึงจำเป็นต้องตีความคำว่า Target Audience ให้แคบไว้ก่อน เพื่อให้สารที่ส่งออกไปจะรับรู้อย่างทั่วถึงมากที่สุด และส่งผลให้เราสร้างยอดขายสินค้าหรือบริการได้

Target Audience ตัวอย่าง

Target Audience คืออะไร

Target Audience คือ กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มคนที่แบรนด์ต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ การที่จะทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้นั้น เราต้องดูจากข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ ที่อยู่ รายได้ต่อเดือน ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกนำมาแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มย่อย ๆ อีกที เพื่อให้เราเลือกว่าจะเจาะจงคนกลุ่มไหน แล้วทำการตลาดให้เหมาะสม ตอบโจทย์คนกลุ่มนั้น ๆ มากที่สุด

ดังนั้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือ Target Audience คือสิ่งที่นักการตลาดทุกคนต้องทำก่อนจะเริ่มดำเนินธุรกิจใด ๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการให้ตรงใจกลุ่มคนเหล่านั้น รวมถึงได้รู้แนวทางและมุมมองของธุรกิจที่ตนกำลังจะสร้างต่อไปในอนาคตด้วย

 

ความสำคัญของ Target Audience คืออะไร

ดังที่ได้กล่าวไปว่า การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องทำ เพราะถ้าหากเราไม่รู้กลุ่มเป้าหมายที่แน่ชัด การทำการตลาดของเราก็จะเป็นแบบลอย ๆ สารที่ส่งออกไปก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงใครบ้าง คนเหล่านั้นมีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้าของเราจริง ๆ หรือไม่ ซึ่งนั่นอาจทำให้การทำธุรกิจของเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิด ในทางตรงกันข้าม หากเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ก็จะทำให้เรามองเห็นภาพแนวทางการทำการตลาดเป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดย Target Audience สามารถช่วยธุรกิจของเราได้ ดังนี้

ทำให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์

หนึ่งในความสำคัญของ Target Audience คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดปฏิสัมพันธ์บางอย่างกับแบรนด์ จากนั้น เจ้าของแบรนด์ก็จะนำสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้ามาวิเคราะห์ อันจะทำให้ทราบถึงความต้องการอย่างแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ช่วยให้มีแนวทางในการทำการตลาดที่ชัดเจน

การกำหนด Target Audience จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการทำการตลาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะได้รู้ว่าควรมุ่งเป้าไปยังลูกค้ากลุ่มใด รู้ว่าสินค้าหรือบริการของตนเองผลิตขึ้นมาเพื่อใคร มีวัตถุประสงค์อย่างไร ซึ่งจะทำให้สามารถทำการตลาดได้ตรงใจและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ช่วยเพิ่มกำไรและยอดขาย

เมื่อเรากำหนด Target Audience แล้ว เราก็จะทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงผลลัพธ์ของการทำการตลาดอย่างชัดเจน ว่ายังมีส่วนไหนที่ควรปรับปรุง หรือสามารถพัฒนาต่อได้อีก เมื่อนั้น แบรนด์จะก็สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ไม่ยาก

 

ประเภทของ Target Audience มีอะไรบ้าง

หลังจากที่รู้ไปแล้วว่า Target Audience คืออะไรและสำคัญอย่างไร ในส่วนนี้ เราจะมาดูกันว่าประเภทของ Target Audience มีอะไรบ้าง โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ตามข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา ได้แก่

กลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร คือปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่อธิบายถึงบุคคล อันประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ การศึกษา รายได้ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และอื่น ๆ

กลุ่มเป้าหมายตามความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

หลายธุรกิจมักใช้ข้อมูลความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมาวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพราะจะได้รู้ว่าใครที่มีแนวโน้มที่จะสนใจสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จริง ๆ เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแม่นยำมากทีเดียว

กลุ่มเป้าหมายตามความสนใจส่วนบุคคล

ความสนใจส่วนบุคคลอาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่งานอดิเรก แนวภาพยนตร์หรือเพลงที่ชอบ รถยนต์ หนังสือ ตลอดจนไลฟ์สไตล์ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางการตลาด และสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายกำลังมองหาได้

 

วิธีการค้นหา Target Audience มีอะไรบ้าง

หากกำลังสงสัยว่า แล้วเราจะเริ่มหา Target Audience ของตนเองได้อย่างไร บอกเลยว่าไม่ยาก เพราะการหา Target Audience นั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบมากตามความสะดวก ดังนี้

ใช้ Marketing Technology

การใช้เครื่องมือทางการตลาด หรือ Martech เข้ามาช่วยเหลือนั้นมีประโยชน์อย่างมากในการค้นหา Target Audience เพราะเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเก็บข้อมูลของลูกค้า รวมถึงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ ซึ่งจะช่วยให้เรามีข้อมูลเชิงลึกในการนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนด Target Audience ต่อไป โดยเครื่องมือที่น่าสนใจ เช่น

  • ระบบสะสมแต้ม
  • ระบบ CRM
  • ระบบสมาชิก
  • โปรแกรม POS

ศึกษาจากคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม

การศึกษาจากคู่แข่งทางธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นวิธีการที่มีมาเนิ่นนานแล้ว และหลายธุรกิจก็นิยมใช้ เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น หากเราต้องการเปิดร้านทำเล็บ ก็ต้องสังเกตหรือศึกษาร้านทำเล็บในบริเวณใกล้เคียงกัน ว่าร้านเหล่านั้นมีกลุ่มลูกค้าเป็นคนแบบไหน มีอะไรที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์การตลาดของคู่แข่งได้อีกด้วยว่าเขาใช้วิธีการหรือกลยุทธ์แบบใด

ทำวิจัยตลาด (Marketing Research)

โดยทั่วไป การทำวิจัยตลาดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ทำแบบสอบถาม และส่วนสัมภาษณ์ลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไร สองส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำ เพราะการทำวิจัยตลาดจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้ และเมื่อได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้า เราก็จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรจากสินค้าหรือบริการที่เรากำลังจะทำ แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาให้แบรนด์มีคุณภาพ ตรงใจลูกค้ามากที่สุด และที่สำคัญ ยังเป็นการโปรโมตแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักไปในตัวด้วย

รู้ว่าใครคือลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้า

บางครั้งการหาลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การลองมองมุมกลับก็อาจจะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ แทนที่จะดูว่าใครคือลูกค้าเป้าหมาย หรือ Target Audience ของเรา ให้ดูว่าใครที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแทน โดยวิธีนี้จะช่วยคัดกรองและทำให้เรารู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงได้เช่นกัน

ทำ Buyer Persona

Buyer Persona คือการแยกกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ผ่านการเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เช่น ลูกค้าเป็นใคร อายุเท่าไร เพศ การศึกษา ฐานะ สถานภาพ รวมถึงความชอบส่วนตัวด้วย ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจบุคลิก ลักษณะ และความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ละเอียดมากขึ้น และสามารถทำการตลาดได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

 

สรุป

ดังนั้น Target Audience คือ กลุ่มคนที่แบรนด์ต้องคิดค้นกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งการจะค้นหา Target Audience ของตนเองได้นั้นจะต้องมีการอิงจากข้อมูลประชากร ข้อมูลตามความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ หรือข้อมูลตามความสนใจส่วนตัว เพื่อที่จะได้ทราบว่ากลุ่มคนที่เราอยากได้มาเป็นลูกค้านั้นมีลักษณะอย่างไร และเราจะทำอย่างไรให้การสื่อสารของเราไปถึงพวกเขา

อย่างไรก็ตาม หากไม่อยากปวดหัวกับการทำการตลาดที่ยุ่งยาก มีรายละเอียดจุกจิก ทาง Primal Digital Agency มีบริการรับทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของไทยมากกว่า 150 คน สามารถติดต่อเราได้เลยวันนี้