Programmatic Advertising คืออะไร ทำไมคนทำธุรกิจจึงนิยม ?

สำหรับยุคดิจิทัลที่การตลาดออนไลน์มีบทบาทสำคัญขึ้นทุกวัน หนึ่งในหัวใจหลักที่ทุกธุรกิจจะไม่ทำไม่ได้เลยคือ โฆษณา แต่เมื่อมีโฆษณาจำนวนมากจากหลากหลายช่องทาง ผู้บริโภคก็อาจเริ่มรู้สึกเบื่อได้ การโฆษณาโดยใช้กลยุทธ์แบบเดิม ๆ จึงเริ่มดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้น้อยลง ในขณะที่โฆษณาแบบโปรแกรม หรือ “Programmatic Advertising” ก็ได้กลายมาเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ธุรกิจสมัยใหม่

Programmatic Advertising คืออะไร ?

Programmatic Advertising คือ กระบวนการซื้อ-ขายพื้นที่โฆษณาดิจิทัลแบบอัตโนมัติ โดยการนำซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เรียกกว่า Real-Time Bidding (RTB) ซึ่งเป็นการประมูลพื้นที่โฆษณาแบบเรียลไทม์มาใช้ โดยผู้โฆษณาจะตั้งค่าเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และประเภทของโฆษณาที่ต้องการ จากนั้น ทางแพลตฟอร์มจะวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้และแสดงโฆษณาที่ตรงกับเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ

กล่าวได้ว่า หัวใจสำคัญของ Programmatic Advertising คือ การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงลึกในการขับเคลื่อนกระบวนการซื้อ-ขายพื้นที่โฆษณา ผ่านระบบการประมูลแบบออนไลน์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ ช่วยให้นักการตลาดสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและปรับเปลี่ยนแคมเปญได้อย่างคล่องตัว พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโฆษณา

Programmatic Advertising คือ หนึ่งในรูปแบบโฆษณาออนไลน์

Programmatic Advertising ทำงานอย่างไร ?

Programmatic คือ ระบบที่ทำงานอย่างซับซ้อนโดยอาศัยอัลกอริทึมและข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้นักการตลาดสามารถตัดสินใจซื้อพื้นที่ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ตลอดจนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดย Programmatic Advertising ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

  • การเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เมื่อมีผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ระบบจะเรียกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายนั้น เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการบราวซิง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้ง
  • การส่งข้อมูลไปยัง Supply-Side Platform (SSP) ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยัง SSP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เจ้าของสื่อหรือเว็บไซต์ใช้ในการนำเสนอพื้นที่โฆษณาเพื่อขาย
  • การประมูลแบบ Real-Time Bidding โดย SSP จะแจ้งโอกาสในการซื้อพื้นที่โฆษณานั้นไปยัง Demand-Side Platform (DSP) ต่าง ๆ ซึ่งเป็นระบบที่นักการตลาดใช้ในการประมูลซื้อพื้นที่โฆษณา
  • การประเมินความเหมาะสมของผู้ชม DSP จะใช้ข้อมูลจากระบบจัดการข้อมูล หรือ Data Management Platform (DMP) ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้ชมแต่ละรายกับกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาต่าง ๆ
  • การประมูลซื้อพื้นที่โฆษณา หากผู้ชมรายดังกล่าวตรงกับกลุ่มเป้าหมาย DSP จะเสนอราคาเพื่อเปิดการประมูลซื้อพื้นที่โฆษณานั้น โดยทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีก่อนที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะแสดงผล
  • การนำเสนอโฆษณา ผู้ที่ประมูลได้ในราคาสูงสุดจะได้รับสิทธิ์ในการนำเสนอโฆษณาบนพื้นที่นั้นให้แก่ผู้ชมรายดังกล่าวทันทีแบบเรียลไทม์

 

ข้อดีของ Programmatic Advertising คืออะไร ?

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

อย่างที่ได้กล่าวไปว่า Programmatic Advertising คือโปรแกรมที่อาศัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเว็บฯ และความสนใจต่าง ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดและแม่นยำ ทำให้นักการตลาดสามารถเจาะจงและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจในสินค้าหรือบริการจริง ๆ ได้อย่างตรงจุด ลดการสูญเสียงบประมาณจากการสื่อสารกับกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมาย

ควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกระบวนการประมูลซื้อแบบเรียลไทม์ ทำให้นักการตลาดสามารถกำหนดงบประมาณสูงสุดที่พร้อมจะจ่ายสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ โดยระบบจะควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินงบที่กำหนด พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกระจายงบประมาณให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัดผลแคมเปญได้อย่างแม่นยำ

Programmatic Advertising มีระบบติดตามและรายงานผลที่ละเอียดและทันสมัย โดยนักการตลาดสามารถวัดผลตอบรับจากผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์ผ่านข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราการคลิก อัตราการแปลงค่า เส้นทางการเข้าชม ฯลฯ ทำให้สามารถประเมินประสิทธิผลของแคมเปญและปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการลงทุน

ระบบอัตโนมัติของ Programmatic คือตัวช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการซื้อ-ขายพื้นที่โฆษณาแบบดั้งเดิม นักการตลาดจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลในการเจรจาต่อรองหรือวางแผนรายละเอียดของแคมเปญ แต่สามารถกำหนดพารามิเตอร์และปล่อยให้ระบบทำงานอัตโนมัติได้เลย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนด้านบุคลากรได้อย่างมหาศาล

แบนเนอร์โฆษณาออนไลน์

Programmatic Advertising มีกี่รูปแบบ ?

Programmatic Advertising มีทั้งหมด 5 รูปแบบหลัก ได้แก่

1. Display Advertising – โฆษณาแบบรูปภาพ วิดีโอ และข้อความ

เป็นรูปแบบพื้นฐานของโฆษณาดิจิทัล ประกอบด้วยโฆษณาแบนเนอร์รูปภาพ วิดีโอ และข้อความ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยรูปแบบของโฆษณาเหล่านี้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดและลักษณะให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใส่ปุ่มเชื่อมไปยังเว็บไซต์หรือแคมเปญพิเศษอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อีกด้วย

2. Native Advertising – โฆษณาที่กลมกลืนไปกับเนื้อหา

เป็นรูปแบบที่พยายามสร้างประสบการณ์โฆษณาที่กลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับเนื้อหาปกติ เช่น บทความโฆษณา รูปภาพแนะนำสินค้า วิดีโอคลิปสาธิตสินค้า ซึ่งจะช่วยให้โฆษณามีความน่าสนใจและไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้มากนัก

3. Video Advertising – โฆษณาวิดีโอแบบ In-Stream และ Pre-Roll

รูปแบบนี้เน้นการสื่อสารผ่านวิดีโอโฆษณา โดยแบ่งเป็น In-Stream คือแสดงระหว่างรับชมวิดีโอ และ Pre-Roll คือแสดงก่อนเริ่มวิดีโอหลัก เหมาะสำหรับแคมเปญที่ต้องการสื่อสารอย่างละเอียดและเจาะลึกถึงข้อมูลของสินค้าและบริการ

4. Audio Advertising – โฆษณาเสียง

เป็นโฆษณาเสียงหรือวิทยุออนไลน์ ที่จะดังแทรกขึ้นมาระหว่างที่ผู้ฟังกำลังรับฟังสตรีมมิงเสียงต่าง ๆ เช่น พอดคาสต์ วิทยุออนไลน์ หรือแม้แต่ฟังเพลงบนแพลตฟอร์มสตรีมมิง ช่วยให้สามารถสื่อสารไปยังผู้ฟังได้แบบเจาะจงมากขึ้น เหมาะกับการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์

5. Social Media Advertising – โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย

เป็นโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, X โดยสามารถออกแบบได้ทั้งแบบรูปภาพ วิดีโอ เนื้อหา และมัลติมีเดียอื่น ๆ ข้อดีคือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ตามข้อมูลพฤติกรรมและความสนใจบนโซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์ม

 

จะเห็นได้ว่า Programmatic Advertising คือเครื่องมือสำคัญที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะกลายเป็นรูปแบบการโฆษณาดิจิทัลหลักในอนาคต โดยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามาช่วยให้ระบบ Programmatic มีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้โฆษณาและผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับใครที่สนใจทำการตลาดด้วยโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย ติดต่อ Primal Digital Agency ได้เลยวันนี้ เราเป็นบริษัทรับทำ Online Marketing ชั้นนำของไทย ที่พร้อมให้บริการคุณแบบครบเครื่องเรื่องการตลาด เพื่อนำพาธุรกิจคุณไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ