ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำแล้วจะดี Content Marketing คืออะไร? เทคนิคการตลาดที่พลาดแล้วจะเสียดาย

Content Marketing คือส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ถือเป็นองค์ประกอบส่วนสำคัญส่วนสุดท้ายที่จะส่งสาร หรือข้อความต่าง ๆ จากธุรกิจสู่กลุ่มเป้าหมาย “Content is the KING” หรือ Content คือราชาแห่งยุค กลุ่มคำสั้น ๆ ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย 

ในโลกที่การตลาดแทบทุกอย่างถูกโยกเข้าสู่ดิจิทัลเกือบจะ 100% และทุกคนสามารถเข้าถึงมีเดียต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วมากขึ้นกว่าสมัยก่อน ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจยิ่งสูงขึ้นหลายเท่าหากเทียบกับยุคก่อนที่โซเชียลมีเดียจะมีอิทธิพลเท่าทุกวันนี้ นั่นจึงเป็นหนึ่งสาเหตุที่นักการตลาดต้องหากลยุทธ์ที่แตกต่างมาต่อสู้กับคู่แข่ง และเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดนั่นก็คือ “การสร้าง Content”

Content Marketing คืออะไร

แปลได้ตรงตัวเลย Content Marketing คือ “การตลาด + คอนเทนต์” โดยขยายความได้ว่าการทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเรียกได้ว่า Content คือเครื่องมือชิ้นหนึ่งสำหรับการทำการตลาดก็คงไม่ผิด โดยคำว่า Content นั้นเราไม่ได้พูดถึง บทความ แคปชั่น ที่เป็นตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว 

แต่ Content คือสารถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์ที่ชัดเจน เช่น ทำเพื่อโปรโมทสินค้า ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เพื่อขายของ ฯลฯ ดังนั้นหากไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดชัดเจน จะเรียกว่าเป็น Content Marketing ไม่ได้ เมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีสารที่ต้องการจะส่งถึงลูกค้าแล้ว ก็ทำแค่เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่วางเอาไว้ รูปแบบในที่นี้หมายถึง ข้อความสั้น ๆ บทความ คลิปวิดีโอ เพลง ภาพโฆษณา ภาพยนต์โฆษณา ฯลฯ

รูป screen shot จากบทความหนึ่งของบริษัทไพรมอลบนเว็บไซต์

 

การทำ Content Marketing แตกต่างอย่างไรกับคอนเทนต์ประเภทอื่น

หากคุณเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่แล้ว การหาเรื่องราวที่จะเขียนมาจับประเด็นเป็น Content และทำออกมาเพื่อให้ผู้อ่าน ผู้ชม ได้ความรู้ ความเพลิดเพลิน วัดผลด้วยการดูว่าคอนเทนต์นั้น ๆ เป็นที่นิยมมากน้อยแค่ไหนก็จบ อย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็น Content ทั่ว ๆ ไปเพราะไม่ได้มีการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่แรก แน่นอนว่าการวัดผลก็เพียงแค่ดูความนิยมเท่านั้น

แต่สำหรับการทำ Content Marketing นั้นเมื่อมีคำว่าการตลาดพ่วงท้าย แน่นอนว่ากระบวนการและแนวความคิดทั้งหมดจะต้องถูกสร้างขึ้นด้วยหลักการตลาด ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ในการทำคอนเทนต์อย่างที่เราเขียนไว้ในหัวข้อด้านบน ภาพรวมของเนื้อหาจะต้องอยู่ภายใต้บุคลิกของแบรนด์ (Brand Persona) ใช้ภาษาเขียนหรือวิธีการนำเสนอที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการแฝงสินค้าบริการเข้าไปในเนื้อหาด้วย

จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบางครั้งการทำ Content Marketing จึงมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกหลักบ้าง หรือวิธีการนำเสนอที่หลุดกรอบ กฎเกณฑ์เดิม ๆ ไป นั่นเป็นเพราะความตั้งใจของแบรนด์หรือนักการตลาดที่ต้องการส่งสารในรูปแบบนั้นออกไป เพราะตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์

รูป screen shot จาก Facebook post ของบริษัทไพรมอลจาก Facebook ที่เห็นยอด People Reached และ Engagement

 

หลักในการทำ Content Marketing มีอะไรบ้าง

  1. Brand Persona ของคุณเป็นอย่างไร (เพื่อจะได้เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอให้ถูกต้อง)
  2. Demographic ของลูกค้า เป็นใคร อายุเท่าไหร่ เพศไหน การศึกษา อาชีพ ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ
  3. กำหนดวัตถุประสงค์ของ Content
  4. ประเภทคอนเทนต์ที่จะทำ (บทความ วารสาร บล็อก แคปชั่นสั้นๆ ฯลฯ)
  5. จะนำไปใช้บนแพลตฟอร์มไหน

หากคุณมีการกำหนดลิสต์ออกมาเป็นข้อ ๆ ดังนี้ก็จะช่วยให้การทำ Content Marketing ของคุณง่ายยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของการเลือกเนื้อหา การใช้ภาษาและวิธีการเขียนต่าง ๆ ให้ Content ออกมาตรงตามโจทย์ที่วางไว้มากที่สุด

ถ้าอ่านมาจนถึงตรงนี้คุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าจริง ๆ แล้วการทำ Content Marketing ไม่ใช่เรื่องยากไปกว่าการทำ Content ทั่ว ๆ ไปเลย แต่สิ่งที่อาจจะซับซ้อนกว่าอยู่ที่กระบวนการในการคิดเนื้อหาที่เราจะส่งให้กลุ่มเป้าหมาาย เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า Content ที่ทำไปจะได้รับความนิยม คนชอบหรือไม่ หลาย ๆ ครั้งที่คนทำ Content จะต้องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำจากการที่ไม่ได้วางแผนและตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนพอ แต่ถ้าหากคุณวางแผนมาดี กำหนดสิ่งที่ต้องการชัดเจนจากการลงทุนทำคอนเทนต์ครั้งนี้ รับรองว่าสิ่งที่ทำไปไม่เสียเปล่าแน่นอน