ไม่ใช่แค่คุณที่ต้องประสบกับวิกฤตโควิด-19

ไม่ใช่แค่คุณที่ต้องประสบกับวิกฤต COVID-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะทำเอาเจ้าของธุรกิจแทบทั้งหมดต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ แต่เมื่อธุรกิจยังต้องไปต่อและวิกฤตครั้งนี้จะผ่านไป นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปรับกลยุทธ์การตลาด COVID-19 เพื่อดึงศักยภาพทางออนไลน์สู่การนำพาธุรกิจของคุณลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

โอกาสดีที่คุณจะปรับเปลี่ยน

76%
การมีส่วนร่วมบน
โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น
90%
มมีการบริโภคสื่
อเพิ่มขึ้น
99%
ผู้คนซื้อของผ่าน
ออนไลน์มากขึ้น

ปรับแผนการตลาดด้วยกลยุทธ์ FASTR

เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับทุกๆ ธุรกิจบนโลกเพราะเราไม่เคยต้องประสบวิกฤตการครั้งใหญ่แบบนี้มาก่อนในช่วงชีวิตเรา ซึ่งเทคนิค FASTR ที่กำลังจะนำเสนอนี้จะช่วยคุณในการวางแผนสื่อโฆษณาช่วง COVID-19 ทั้งยังปรับเปลี่ยนมุมมองและวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบด้วยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์อย่างอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

First Understand

F = First Understand

การทำความเข้าใจว่าลูกค้ามีการพูดถึงสถานการณ์นี้รวมถึงธุรกิจของเราว่าอย่างไร โดยสามารถดูผ่านเครื่องมือ Social Listening ต่างๆ รวมถึงการลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบ (ถ้าสามารถทำได้) กับอีกวิธีที่ง่ายที่สุดคือติดต่อสอบถามไปยังลูกค้าและคู่ค้าโดยตรงว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไร หนักแค่ไหนเพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อจากนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการตลาดช่วง COVID-19 หรือวางกลยุทธ์ด้านอื่นๆ

จากนั้นค่อยมาดูว่าในฝั่งเราจะทำอย่างไรให้คอนเทนต์ที่ทำขึ้นในช่วง COVID-19 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ความหมายของคำว่า “มูลค่าเพิ่ม” ของเราไม่ได้เจาะจงไปที่ยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการที่ทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้น (Brand Awareness) หรือมีส่วนร่วม (Engagement) กับโพสต์นั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยการคอมเมนต์หรือแชร์ ก็นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เรานำเสนอออกไปได้เช่นกัน

Adapt

A = Adapt

ปรับคอนเทนต์รวมถึงวิธีการสื่อสารในช่องทางต่างๆ โดยยึดจากกลยุทธ์เดิมที่เราใช้เพียงแต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยการอิงพฤติกรรมผู้บริโภคช่วง COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือช่องทางที่ลูกค้าใช้รับชมสื่อต่างๆ ช่วงเวลาการแสดงคอนเทนต์ที่เหมาะสม (ส่วนใหญ่แล้วคนอยู่บนออนไลน์เวลาไหนบ้าง ซึ่งตรงส่วนนี้สามารถใช้เครื่องมือ Social Listening หรือ Insight หลังบ้านช่วยศึกษาได้)

นอกจากนั้นคุณจะต้องรู้ถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของลูกค้าด้วยว่ามีการเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด แล้วอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างจึงค่อยนำมาประยุกต์และปรับคอนเทนต์ให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างเช่นช่วงนี้คนพูดถึงมาตรการเยียวยาของธนาคารต่างๆ คุณก็อาจจะทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารอย่างละเอียดว่าต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร เป็นต้น

Sensitive

S = Sensitive

ระมัดระวังในถ้อยคำ ภาษาที่เราใช้สำหรับการสื่อสารทุกๆ ช่องทางโดยให้การวางแผนสื่อโฆษณา COVID-19 คำนึงถึงความรู้สึกอันอ่อนไหวของลูกค้าและคู่ค้าของเราเป็นอันดับแรก เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจและเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แม้ธุรกิจของคุณเองจะได้รับผลกระทบนี้ด้วยก็ตาม แต่การทำแบบนี้จะสร้างภาพจำที่ดีให้กับแบรนด์ของคุณมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้คือ

  • การยัดเยียดการขายจนมากเกินไป (Hard Sale)
  • ปล่อยให้ลูกค้าประสบปัญหา ซึ่งจริงๆ เราสามารถช่วยเขาได้
  • สร้างแรงกดดัน ซึ่งจะกลายเป็นการซ้ำเติม (อะไรผ่อนปรนได้ ก็ควรจะทำ เช่น ระยะเวลาการชำระเงิน เราขยายออกไปได้มั้ย หรือการคิดค่าปรับต่างๆ ลองตัดออกไปก่อนได้หรือเปล่าช่วงนี้ ฯลฯ)
Transparent

T = Transparent

รู้เท่าทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและหาหนทางที่ดีทีสุดในการสื่อสารการตลาดช่วง COVID-19 อย่างเปิดเผยกับผู้บริโภค ความหมายคืออะไรที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ลูกค้าต้องตั้งคำถามมากมายตามมาภายหลังเราจะต้องไม่ทำสิ่งนั้นเด็ดขาด เพราะในสถานการณ์ที่ทุกคนต่างต้องมีเรื่องให้จัดการกันมากพออยู่แล้ว การที่คุณยิ่งสร้างความสงสัย จะเป็นการเพิ่มกระบวนการให้งานสำเร็จช้าลงไปอีก

ยกตัวอย่างเช่น คุณออกนโยบายเยียวยาลูกค้าช่วงวิกฤต COVID-19 แต่นโยบายที่ออกมา ดันบอกรายละเอียดไม่ครบ ไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างแทนที่การเยียวยานั้นจะให้ประโยชน์แต่อาจจะกลับกลายเป็นโทษให้กับธุรกิจของคุณเองก็ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ควรจะโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้

Rise Above

R = Rise Above

เมื่อคุณศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลการตลาด COVID-19 ที่หามาได้ ลำดับต่อไปที่คุณจะต้องคิดก็คือ “ธุรกิจของคุณจะสามารถช่วยเหลือวิกฤตนี้ได้อย่างไรบ้าง” เพราะนอกจากลูกค้า คู่ค้าหรือกลยุทธ์การตลาด COVID-19 ที่คุณต้องให้ความสำคัญแล้ว ทีมงานภายในบริษัทของคุณเองก็ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะมองข้ามไม่ได้ อย่างที่เรารู้กันว่าทุกบริษัทต่างต้องให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของทุกบริษัท แต่เมื่อพนักงานไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเหมือนเดิม คุณจะต้องทำอย่างไร?

การมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานรวมถึงช่องทางการติดต่อต่างๆ สำหรับลูกค้าจะต้องมีให้เพรียบพร้อมและคุณจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบด้วย พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือยิ่งคุณทำให้กระบวนการต่างๆ สะดวกและง่ายไม่ต่างจากตอนก่อนจะเกิดวิกฤต COVID-19 ได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและรับรองว่าธุรกิจของคุณจะต้องผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปอย่างไม่บาดเจ็บสาหัสแน่นอน

รับการตรวจสอบแผนกลยุทธ์จากนักการตลาดออนไลน์ที่มีประสบการณ์

เริ่มเลยวันนี้

รับคำแนะนำ
รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons