Open Graph คืออะไร ? ตัวช่วยทำให้ธุรกิจออนไลน์ดูเป็นมืออาชีพ

ปัจจุบัน หันไปทางไหนก็มีแต่คนเล่นโซเชียลมีเดีย ช่องทางนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ แบรนด์ต่าง ๆ เริ่มแข่งขันกันทำคอนเทนต์บนโซเชียลฯ อย่างดุเดือด แต่จะมีสักกี่คนที่คำนึงถึงเครื่องมือสำคัญอย่าง Open Graph Protocol ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพของการทำ SEO บนโซเชียลมีเดีย และดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้ามาสนใจธุรกิจมากยิ่งขึ้น

มาทำความรู้จักกันว่า Open Graph คืออะไร และมีความสำคัญต่อการทำ SEO บนโซเชียลมีเดียอย่างไรบ้าง !

Open Graph Protocol คือ เครื่องมือที่ช่วยแชร์เว็บไซต์ลงโซเชียลมีเดีย

Open Graph คืออะไร ?

Open Graph หรือ Open Graph Protocol คือ เครื่องมือที่ใช้กำหนดข้อมูลสำหรับเนื้อหาเว็บไซต์ เพื่อนำไปแสดงผลบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, X, LinkedIn ฯลฯ เมื่อมีการแชร์ลิงก์เว็บไซต์ไปยังแพลตฟอร์มข้างต้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเหล่านั้น เพราะ Open Graph Protocol จะช่วยให้รูปแบบการแสดงตัวอย่างเนื้อหาดูน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้ใช้งานอยากคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ ทั้งยังทำให้ธุรกิจดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วย ซึ่งผลที่ตามมาทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำ SEO ที่ดีกว่าเดิม

 

องค์ประกอบของ Open Graph คืออะไรบ้าง ?

การกำหนดหัวข้อเนื้อหา (og:title)

เป็นมาตรฐานสำหรับการระบุชื่อเรื่องหรือหัวข้อของเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ โดยควรเป็นข้อความที่สั้น กระชับ และบ่งบอกถึงเนื้อหาด้านในได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญ มีความยาวได้ไม่เกิน 60 ตัวอักษร หากเกินอาจถูกตัดทอนในการแสดงผล ทำให้ดูไม่น่ากดเข้ามาอ่านได้

การกำหนดคำอธิบายเนื้อหา (og:description)

ใช้สำหรับการระบุคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ ความยาวไม่เกิน 155 ตัวอักษร ดังนั้น ควรเขียนให้กระชับแต่น่าสนใจ รวมถึงบ่งบอกสาระสำคัญของเนื้อหาได้อย่างครอบคลุม

การกำหนดรูปภาพแสดงผล (og:image)

ใช้สำหรับการกำหนดรูปภาพที่จะใช้แสดงผลเมื่อมีการแชร์เนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์ไปยังโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขนาดภาพที่แนะนำคือ 1200×630 พิกเซล และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB โดยภาพควรมีความคมชัด สวยงาม และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านใน

การกำหนด URL ของเว็บไซต์ (og:url)

ใช้สำหรับการระบุ URL อ้างอิงที่ถูกต้องของหน้าเว็บไซต์ที่ถูกแชร์ ช่วยให้สามารถนำทางผู้ใช้บนโซเชียลมีเดียไปยังหน้าเว็บฯ ที่ถูกต้องได้ โดยจะต้องเป็น URL เต็มของหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ไม่ใช่ URL สัมพัทธ์หรือ URL ย่อย และควรใช้ HTTPS ถ้าเว็บไซต์รองรับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ

การแชร์เว็บไซต์ลง Facebook โดยใช้ Open Graph Protocol

ความสำคัญของ Open Graph คืออะไร ?

เพิ่มโอกาสในการคลิก

การใช้ Open Graph Protocol จะช่วยให้เนื้อหาสามารถแสดงผลบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานผ่านมาเห็นภาพปกสวย ๆ หัวข้อที่กระตุ้นให้อยากอ่าน และคำอธิบายที่น่าดึงดูด ก็จะส่งผลให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะคลิกเข้ามาอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์มากขึ้นเมื่อเทียบกับการแสดงแค่ URL เพียงอย่างเดียว ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement)

เมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์มากขึ้น ก็มีโอกาสที่พวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหานั้น ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกดไลก์ การแชร์ต่อ การแสดงความคิดเห็น หรือการกระทำ (Action) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO กระตุ้นให้หน้าเพจนั้น ๆ ได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่าเดิม

แสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

การระบุชื่อลิงก์หรือ URL ที่ถูกต้องในฟอร์แมต og:url จะช่วยให้สามารถนำทางผู้ใช้ไปยังหน้าเพจที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ลดปัญหาการแสดงผลที่คลาดเคลื่อนหรือนำไปสู่หน้าอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกผิดหวังและเบื่อหน่าย ส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งาน และทำให้ประสิทธิภาพในการทำ SEO ลดลงได้

รองรับการใช้งานบนโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย

Open Graph Protocol เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำ เช่น Facebook, X, LinkedIn เพียงแค่ใส่รหัส Open Graph ไว้ใน HTML เนื้อหาของคุณก็จะสามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนช่องทางเหล่านี้แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกำหนดการตั้งค่าเฉพาะสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มให้ยุ่งยาก

วิเคราะห์และวัดผลข้อมูลได้ง่ายขึ้น

เมื่อเนื้อหาถูกแสดงผลบนโซเชียลมีเดียด้วย Open Graph Protocol กล่าวคือ ภาพปกสวยงาม ระบุหัวข้อและคำอธิบายเนื้อหาชัดเจน ก็จะสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการแชร์ของแต่ละลิงก์ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึงจำนวนผู้เข้าชม จำนวนการมีปฏิสัมพันธ์ หรือผลตอบรับที่ได้ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงและวางแผนการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ช่วยสร้างแบรนด์ให้เกิดการจดจำได้ง่าย

การแสดงผลเนื้อหาบนโซเชียลฯ ที่ดึงดูดสายตาและน่าสนใจ จะช่วยสร้างการจดจำแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้น ยิ่งเมื่อทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอ ก็จะยิ่งค่อย ๆ สร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์ในระยะยาว โดยแบรนด์ที่จดจำได้ง่ายมักส่งผลดีต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของธุรกิจในวงกว้าง

 

ดังนั้น Open Graph Protocol คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในหลายด้าน อันจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้ แต่นอกจากเทคนิคนี้แล้ว ก็ยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ อีกมากมายที่นักการตลาดไม่ควรละทิ้ง เพราะการจะทำ SEO ให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนั้นต้องอาศัยหลายองค์ประกอบ และหมั่นติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Google อยู่ตลอดเวลา หากไม่อยากพลาดการอัปเดตใหม่ ๆ ให้ Primal Digital Agency ช่วยเหลือคุณ ! เราเป็นเอเจนซีรับทำ SEO ชั้นนำของไทยที่พร้อมผลักดันให้ธุรกิจคุณได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ติดต่อเราได้เลยวันนี้