AI Writer คืออะไร? จะมาแทนที่มนุษย์ในการเขียนคอนเทนต์จริงไหม?

หากพูดถึงเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้น Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกนำมาปรับใช้ในหลายแวดวง หลายอุตสาหกรรม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมถึงในการทำการตลาดออนไลน์ที่มีการนำเทคโนโลยี AI มาเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจในยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูง

แต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้มากยิ่งขึ้น จึงอาจทำให้เกิดภาวะตื่นตระหนกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่แสนอัจฉริยะนี้จะมาแทนที่ทรัพยากรมนุษย์ หรือจะมาแย่งงานของมนุษย์ไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำ AI มาใช้ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ, การทำเสียงดนตรี หรือการเขียน เป็นต้น

ในบทความนี้ จะพาคุณมาทำความรู้จักกับ AI Writer ว่าคืออะไร? และจะมาแทนที่มนุษย์ในการเขียนคอนเทนต์ต่าง ๆ ได้จริงหรือไม่!?

AI Writer คืออะไร? จะมาแทนที่มนุษย์ในการเขียนคอนเทนต์จริงไหม

AI Writer คืออะไร?

AI Writer คือระบบปฏิบัติการ (Software) ที่นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการรับข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลออกมาในรูปแบบของงานเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความสั้น ๆ ทั้งแคปชั่นบนโซเชียลมีเดีย, โฆษณาหรือสคริปต์ และข้อความยาว ๆ ทั้งบทความต่าง ๆ ไปจนถึงบทความ SEO หรือแม้แต่การเขียนเนื้อเพลง, พล็อตภาพยนตร์, อีเมล เป็นต้น

โดยในการใช้ AI Writer คุณสามารถเลือก Tone of voice (น้ำเสียง) และทิศทาง รวมถึงรูปแบบการเขียนให้มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ในการใช้งานแต่ละประเภทได้ด้วยเช่นกัน

AI Writer ดีอย่างไร?

เนื่องจาก AI Writer เป็นซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถประมวลผลและสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในระยะเวลาที่รวดเร็ว ไม่ว่างานนั้นจะมีความซับซ้อนหรือมีเนื้อหาที่ยืดยาวขนาดไหน นอกจากนี้ AI Writer ยังสามารถเขียนงานได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสะกดคำต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่นำมาใช้ก็สามารถประมวลผลและเลือกสรรข้อมูลชั้นดีที่มีบนอินเทอร์เน็ตมาแล้วอย่างดี ซึ่งข้อดีในส่วนนี้ทำให้ AI Writer ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก

AI Writer กับการเขียนภาษาไทย

ถึงแม้ว่า AI Writer จะรองรับการใช้งานในหลากหลายภาษา แต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ ซอฟต์แวร์ AI Writer หลายอันยังคงไม่รองรับการใช้งานภาษาไทย หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ที่รองรับการใช้งานภาษาไทยแล้ว ก็ยังมีความเสถียรไม่มากนัก ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับการใช้งานภาษาไทยเพียงเท่านั้น แต่ยังคงเป็นสิ่งที่ระบบของ AI Writer ยังคงต้องใช้เวลาพัฒนาต่อไป 

ด้วยเหตุที่ว่างานเขียนนั้นมีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ธรรมชาติของภาษาแต่ละภาษาก็ยังมีความแตกต่างกัน รวมถึงภาษาก็มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาษาไทย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่ยากที่สุดในโลก ดังนั้นการใช้ AI Writer เพื่อเขียนงานภาษาไทยที่มีความเหมือนหรือเหนือกว่างานเขียนของมนุษย์ จึงยังเป็นสิ่งซอฟต์แวร์ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกมาก

AI Writer จะมาแทนที่มนุษย์ได้จริงไหม?

นับว่าเป็นความเข้าใจผิดต่อเทคโนโลยี AI ทุกประเภทอย่างมากว่าจะสามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ เพราะจุดประสงค์ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก็เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระและส่งเสริมการทำงานของมนุษย์ให้ได้รับความสะดวกสบายที่มากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะกับงานที่อาศัยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความประณีตของมนุษย์อย่างสูง อย่างงานเขียน งานศิลปะ เป็นต้น

ดังนั้นการใช้ AI Writer เพื่อแทนที่นักเขียนยังเป็นเรื่องที่ยากอย่างมาก แต่ AI Writer สามารถถูกใช้งานเพื่อช่วยเหลือในกระบวนการเขียนได้ ไม่ว่าจะเป็น การวางโครงสร้าง, การหาข้อมูล, การตรวจสอบเนื้อหาและการพิสูจน์อักษร เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมให้งานเขียนต่าง ๆ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น