Challenge

Thai Electricity บริษัทผู้จัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ตั้งเป้าขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้กลยุทธ์จัดหาคีย์เวิร์ดในแคมเปญครั้งใหม่ โดยเป้าหมายของพวกเขาคือเพื่อกระตุ้นทั้งยอดการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงต้องการ Conversion ให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ความท้าทายเกิดขึ้น เมื่อต้องเจอกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ที่กลายเป็นปัญหาคอขวดสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า ดังนั้น Primal จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขด้วยการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้ Thai Electricity สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการเติบโตที่วางไว้ได้

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม

Approach

แนวทางของกลยุทธ์ที่ดำเนินการ จะเน้นไปที่การคัดเลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเร็วของเว็บไซต์ก็เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างยอดขาย Primal จึงได้แนะนำให้ลูกค้าทำการตรวจความเร็วของเว็บไซต์โดยละเอียด เพื่อค้นหาและแก้ปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถสนับสนุนเป้าหมาย ทั้งในแง่ของการขายและการทำการตลาดได้

Results

กลยุทธ์ของ Primal สร้างผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ ดังจะเห็นได้จากแคมเปญของลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยการจับคู่กลยุทธ์การจัดหาคีย์เวิร์ดกับเป้าหมายของลูกค้าในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย โดย Primal สามารถกระตุ้นยอดการเข้าชมเว็บไซต์และสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าได้สำเร็จ นอกจากนี้ การตรวจสอบและปรับปรุงปัญหาด้านประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต์ ยังทำให้เว็บไซต์ทำงานได้เร็วและง่ายขึ้นต่อผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์นึ้จึงแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การปรับปรุงเว็บไซต์เข้ากับหลักการตลาด สามารถนำไปสู่แคมเปญที่ประสบความสำเร็จได้

220%

ยอด Organic Conversion เพิ่มสูงขึ้น

92%

ยอดผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้น

79%

ยอดคลิกออร์แกนิกเพิ่มสูงขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons