Challenge

แบรนด์สบายอารมณ์มีเป้าหมายสำคัญ คืออยากให้ผู้คนหันมาใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อดูแลสุขภาวะของตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ความท้าทายหลักของแบรนด์ คือ การสร้างการรับรู้ (Awareness) และดึง Organic Traffic มายังเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสให้เว็บฯ ถูกมองเห็น พร้อมกันนั้นยังต้องการให้เว็บฯ ติดอันดับสูงขึ้นในหน้าค้นหาไปพร้อมกันด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้าคาดหวังสูงทำให้ทาง Primal จำเป็นต้องวางกลยุทธ์อย่างครอบคลุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสุขดีๆ มีได้ทุกวัน

Approach

สำหรับการดำเนินงาน ขั้นแรก Primal ได้วางกลยุทธ์การทำ Keyword Research เพื่อค้นหาคีย์เวิร์ดหลักที่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์ นอกจากนี้เรายังพัฒนากลยุทธ์ด้านเนื้อหา (Content Strategy) เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ให้ความรู้โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ กลยุทธ์ดังกล่าวยังรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพและโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอคอนเทนต์ที่พวกเขาสนใจ เพื่อเพิ่มยอด Organic Traffic และดันอันดับเว็บไซต์ให้สูงขึ้น

Results

Primal เลือกใช้คีย์เวิร์ดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เพื่อสร้างคอนเทนต์นำเสนอข้อมูลที่สื่อถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนั้น การตรวจสอบประสิทธิภาพและโครงสร้างเว็บไซต์ ยังเอื้อให้ระบบ Search Engine สามารถเข้ามารวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเว็บไซต์ได้ ส่งผลให้ง่ายต่อการปรับปรุงการมองเห็นของโดยรวมของเว็บฯ มากยิ่งขึ้น ผลจากการดำเนินการ แบรนด์สบายอารมณ์เริ่มมียอดการรับรู้ ได้รับการมองเห็น และมียอด Organic Traffic ในเว็บไซต์เติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น แบรนด์ประสบความสำเร็จในแง่การวางตัวเองในฐานะแหล่งข้อมูลที่เชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่สนใจดูแลตัวเองด้วยน้ำมันหอมระเหย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ Primal ทำได้เกินกว่าที่แบรนด์คาดหวังไว้

6900%

เป้าหมายโดยรวมสำเร็จเพิ่มขึ้นใน 6 เดือน

461.0%

ยอดการแสดงผลเพิ่มขึ้นใน 6 เดือน

212.4%

ยอดคลิกเพิ่มขึ้นใน 6 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons