Challenge

แบรนด์กำลังเผชิญปัญหาไม่ได้รับการมองเห็นในช่องทางออนไลน์ เนื่องมาจากการที่แบรนด์โฟกัสเพียงกลยุทธ์ออฟไลน์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไปโฟกัสว่ากลุ่มเป้าหมายค้นหาวิธีบรรเทาอาการป่วยตนเองอย่างไร เพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์

เพียงหนึ่งเม็ดก็ช่วยบรรเทาไข้ละอองฟางและอาการภูมิแพ้ได้ทั้งวัน แถมไม่ทำให้ง่วงซึม

Approach

เพื่อจัดการปัญหาเรื่องไม่ได้รับการมองเห็นในช่องทางออนไลน์ Primal จึงเข้ามาช่วยวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ให้ใหม่ โดยขั้นตอนสำคัญคือการทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาในเว็บฯ มีคุณภาพ เขียนดีและสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย โดย Primal วิเคราะห์หาคีย์เวิร์ดเพื่อใช้ระบุหัวข้อบทความที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มผู้ค้นหา โดยวางแผนว่าบทความจากหัวข้อเหล่านี้จะเขียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงกล่าวถึงปัญหาของพวกเขาโดยตรง นอกจากนี้ Primal ยังเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ Meta Tag โดยรวมของเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง Title Tag, Meta Description รวมถึง Header Tag ด้วย เพื่อทำให้เว็บฯ มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการนำไปจัดอันดับและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO โดยรวมของเว็บไซต์

Results

Primal ได้ดำเนินแผนงานด้วยการเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายแบรนด์ พร้อมปรับแต่ง Meta Tag เพื่อพัฒนาให้เว็บไซต์ได้อันดับดีขึ้นในระบบ Search Engine ทำให้แบรนด์กลายมาเป็นเว็บฯ ที่ได้รับการมองเห็นจากผู้ใช้ออนไลน์เพิ่มขึ้น และสามารถให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

202%

ยอดคลิกเพิ่มขึ้นภายใน 3 เดือน

174%

ยอดการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

169%

ยอดผู้ใช้งานเว็บไซต์เพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons