Challenge

Nonbiri88 ให้บริการนำเข้า พรีออเดอร์ และรับหิ้วสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมีบริการขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่นมาไทย ในช่วงเริ่มต้น เว็บไซต์ของ Nonbiri88 ไม่ได้มีโครงสร้างที่ดีนัก เนื่องด้วยข้อจำกัดของระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS) กล่าวคือ เนื้อหาค่อนข้างกระจัดกระจาย และไม่ได้รับการปรับแต่งให้เป็นมิตรกับ SEO ดังนั้น เราจึงช่วยลูกค้าสร้างเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่ดี อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน รวมถึงบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ และการเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาอันดับของเว็บไซต์ให้ขึ้นมาอยู่บนหน้าแรกของการค้นหา

บริการนำเข้า พรีออเดอร์ และรับหิ้วสินค้าจากญี่ปุ่น

Approach

ในการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ที่มีปัญหาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ไพรมอลได้พัฒนาแนวทางการทำ SEO ด้วยการเริ่มตรวจสอบอุปสรรคของเว็บไซต์เดิมที่มีผลต่ออันดับ SEO และช่วยแก้ปัญหานั้น ตลอดจนปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ผ่านการสร้างเนื้อหาและบล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างลิงก์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นอันดับของเว็บไซต์บนหน้าผลการค้นหา

Results

ไพรมอลพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ SEO ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจเช็กสุขภาพเว็บไซต์เพื่อขจัดอุปสรรคที่ส่งผลต่ออันดับ SEO การปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ การสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ การทำบล็อก และการสร้างลิงก์นำทางเว็บไซต์เพื่อให้อัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไพรมอลยังช่วยวิเคราะห์และค้นหาคีย์เวิร์ดที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

329%

ที่จำนวนผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

332%

ที่จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

305%

ที่จำนวนเซสชันเพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน หลังปรับปรุงเว็บไซต์

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons