Challenge

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เผชิญปัญหาด้านการทำให้ธุรกิจเติบโตระยะยาว เพราะแม้จะเป็นผู้ให้บริการโซลูชันนวัตกรรมอย่างระบบแชตบอต Enterprise และแชตบอต Generative AI ลูกค้ารายนี้ก็ยังเผชิญอุปสรรคด้านการทำเว็บไซต์ SEO ดังนั้น ความท้าทายจึงเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่และเพิ่มอันดับคีย์เวิร์ด เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์ถูกมองเห็นในหน้าแรกและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของเราคือการสร้างอนาคต ด้วยโซลูชันด้านนวัตกรรมที่เราทำขึ้น

Approach

เป้าหมายหลักคือการออกแบบกลยุทธ์ SEO ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจลูกค้า Primal วางแผนจะเพิ่มประสิทธิภาพ On-site ด้วยการปรับแต่งเว็บไซต์ตามอัลกอริทึมของ Search Engine พร้อมวางแผนจะผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องทั้งกับผู้ใช้และหน้าค้นหา ไม่เพียงเท่านั้น เรายังวางแผนจะทำ Backlink เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์และดึงดูดยอดการเข้าชมและผู้ใช้ใหม่ ๆ โดยแผนหลักยังครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนยอดการเข้าชมให้กลายเป็น Conversion ควบคู่ไปกับการกระตุ้นยอด Organic Conversion ให้เติบโตด้วย

Results

Primal ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO On-site เพื่อเพิ่มอันดับเว็บไซต์ในหน้าค้นหาให้ดีขึ้น ทั้งผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการมองเห็นในหน้าค้นหา จัดทำ Backlink เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์ให้แข็งแกร่งและดึงดูดผู้ใช้ใหม่ตลอดจนกระตุ้น Organic Traffic ให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยยังครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนยอดการเข้าชมให้กลายเป็น Conversion เพื่อกระตุ้น Organic Conversion ให้เติบโตด้วย และด้วยการดำเนินการทั้งหมดนี้ Primal สามารถใช้กลยุทธ์ SEO เอาชนะทุกความท้าทายได้สำเร็จ จนทำให้บริษัทของลูกค้าเติบโตและยอดการมองเห็นออนไลน์ขยายตัว

511%

Organic Conversion เพิ่มสูงขึ้น

412%

การมองเห็นบนหน้าเซิร์ชเพิ่มขึ้น

222%

ผู้ใช้ใหม่ทั่วไปเพิ่มขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons