Challenge

ปัญหาหลักของลูกค้าคือ เว็บไซต์ดาวน์โหลดช้า ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ SEO ในหน้าค้นหาและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยการที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดช้าจะทำให้อัตราที่ผู้ใช้กดเข้ามาในเว็บไซต์และกดออกสูงขึ้น โดยเฉพาะบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ในหน้า Search Engine และยังทำให้เพิ่มต้นทุนการ Hosting เว็บไซต์ด้วย ดังนั้น เราจึงต้องเร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร็วที่สุด เพื่อให้เว็บไซต์ยังสามารถเอาชนะคู่แข่งทางออนไลน์ได้

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ทุกครอบครัวและธุรกิจผ่านการวางแผนทางการเงิน

Approach

เราใช้กลยุทธ์บีบอัดรูปภาพในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น Smush หรือ TinnyPNG ซึ่งสามารถบีบรูปภาพให้เล็กลงโดยที่ยังคงคุณภาพเอาไว้แบบเดิม ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังก็คือ เพื่อปรับปรุงความเร็วดาวน์โหลดในเว็บไซต์ พร้อมพัฒนาประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ ลดอัตรา Bounce Rate รวมไปถึงทำให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ที่เข้าใช้งานทางอุปกรณ์มือถือ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์มีอันดับสูงขึ้นในหน้าค้นหา และมีค่าต้นทุน Host ที่ถูกลง

Results

Primal ใช้เครื่องมือและปลั๊กอินที่มีประสิทธิภาพ บีบอัดรูปภาพที่มีอยู่บนเว็บไซต์ให้ขนาดไฟล์ลดลง แต่ยังคงคุณภาพของรูปภาพไม่เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ เว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้รวดเร็ว ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดี ซึ่งนำไปสู่อัตรา Bounce Rate ลดลง และการตอบสนองของผู้ใช้บนอุปกรณ์มือถือดีขึ้น กลยุทธ์ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เว็บไซต์ได้รับการจัดอันดับในหน้าค้นหาสูงขึ้นและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นกลยุทธ์แก้ปัญหาที่เราทำให้ลูกค้าได้สำเร็จ

120%

Conversion แบบออร์แกนิกเพิ่มใน 6 เดือน

75%

ยอดการมองเห็นในหน้าค้นหาเพิ่มใน 6 เดือน

59%

ยอดเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกเพิ่มใน 6 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons