Challenge

ศููนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งชั้นนำ เผชิญกับความท้าทายหลังเปิดตัวเว็บไซต์ เพราะมีหลายส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วในการโหลดหน้าเว็บฯ และคะแนนเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยดี ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ทำให้ต้องอาศัยการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์

มุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจ B2B และ B2C ชั้นนำในเอเชีย โดยบูรณาการทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการรายวันของลูกค้าผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพ

Approach

เป้าหมายหลัก คือ การตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ และการทำงานของ Google Bot ให้ถูกจุด เพื่อที่อัลกอริทึมจะได้เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เรายังวางกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปที่หมวดหมู่ต่าง ๆ ของสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต และปรับปรุงให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

Results

Primal จัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยการแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของ Google Bot เพื่อให้กระบวนการเข้ามาเก็บข้อมูลของอัลกอริทึมเป็นไปอย่างราบรื่น อันจะส่งผลให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เราก็มุ่งเน้นไปที่หมวดหมู่ต่าง ๆ ของสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างการเติบโตได้มากที่สุด กลยุทธ์ข้างต้นนี้ช่วยให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ลูกค้าดีขึ้น มีการมองเห็นบนช่องทางออนไลน์ที่มากกว่าเดิม และสามารถวางตำแหน่งของลูกค้าให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่งชั้นนำในอุตสาหกรรมได้

197%

ยอดคอนเวอร์ชันเพิ่มขึ้น

258%

ยอดการมองเห็นบนหน้าเซิร์ชเพิ่มขึ้น

306%

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons