Challenge

Primal ได้รับโจทย์จากทางลูกค้า ในการกระตุ้นยอดขายสำหรับ 7 ประเทศในภูมิภาค (ประเทศไทย, สิงค์โปร, มาเลเซีย, อินโดนิเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และฮ่องกง) บน 3 ช่องทาง: Lazada, Shopee และ Brand.com ที่ลูกค้าของเราขณะนั้นกำลังเผชิญกับส่วนแบ่งการตลาดที่น้อยลง เมื่อเทียบกับแบรนด์อุปกรณ์กีฬาชั้นนำอื่น ๆ

Approach

เพื่อกระตุ้นการเติบโตของยอดขาย เรามุ่งเน้นไปที่การทำแคมเปญ CPAS ด้วยการยิงโฆษณาทาง Facebook ที่เชื่อมต่อไปยัง Lazada, Shopee และ Brand.com สำหรับการทำการตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรายังใช้การทำ A/B Testing ร่วมด้วยเพื่อหาการออกแบบและข้อความหลักในการสื่อสารกับลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับตลาดแต่ละชนิด นอกจากนี้เรายังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย

Results

Primal ได้วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ด้วยการยิงโฆษณา Facebook Ads ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับการสร้างทั้ง Brand Awareness และ Conversion ที่สม่ำเสมอเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจำแบรนด์ได้ นอกจากนี้ เรายังจัดทำแคมเปญ Conversion เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างยอดขายในช่วงลดกระหน่ำประจำเดือน ด้วยการตั้งเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ ที่ทำให้แคมเปญได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด

350%

ที่ค่าใช้จ่ายในการทำ CPO ลดลง (ภายใน 6 เดือน)

266%

ที่การโฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น (ภายใน 6 เดือน)

2506%

ที่การกดจำโฆษณาเพิ่มมากขึ้น (ภายใน 6 เดือน)

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons