Challenge

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แบรนด์รองเท้าต้องประสบปัญหาเรื่องยอดขายลดลง เนื่องจากผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการอยู่บ้านจนรองเท้ากลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบทั้งการดึงดูดลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่าไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ แบรนด์จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันกับพฤติกรรมของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นนำเสนอสินค้าที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

รองเท้าน้ำหนักเบา ที่พาคุณไปได้ทุกที่

Approach

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ Primal ใช้กลยุทธ์กำหนดกลุ่มเป้าหมายการยิงโฆษณาไปยังผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ เพื่อดึงดูดทั้งลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายจากลูกค้าประจำ โดยกลยุทธ์นี้จะโฟกัสไปที่การใช้พฤติกรรม “การซื้อ” ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกผลลัพธ์ความสำเร็จด้านรายได้ เป็นตัวกำหนด Conversion เป็นหลัก โดยหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้ก็เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุนและการทำแคมเปญให้สำเร็จตามเป้าที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน

Results

Primal ดำเนินกลยุทธ์แคมเปญโฆษณาด้วยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง โดยให้ความสำคัญกับการใช้พฤติกรรม “การซื้อ” กำหนดตัว Conversion เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านรายได้ที่ตั้งไว้ ถึงแม้ว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์จะสูงกว่า แต่กลยุทธ์การทำโฆษณาที่เจาะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนี้กลับให้ผลตอบลัพธ์ที่น่าพอใจ ทั้งในแง่ของยอด Traffic รายได้และ ROAS ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความสำเร็จนี้จึงเน้นย้ำให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ Primal ทำอย่างมีประสิทธิภาพ พิสูจน์ให้เห็นคุณค่าท่ามกลางตลาดที่ท้าทาย อีกทั้งการดำเนินงานของเรายังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและเติบโตแม้ในสภาวะที่ตลาดมีข้อจำกัดก็ตาม

62%

รายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

34%

จำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

33%

ยอดขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons