Challenge

แม้แบรนด์ยาหม่องชนิดนี้จะมีชื่อเสียงด้านบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยอยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายหลายประการ ด้วยเหตุนี้แบรนด์จึงอยากโปรโมตข้อดีผลิตภัณฑ์อีกมุมหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้ นั่นคือความสามารถในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่วมด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ แบรนด์จึงมีข้อจำกัดจาก FDA หรือองค์การอาหารและยา ทำให้การที่ Primal จะใช้คีย์เวิร์ดหรือสร้างคอนเทนต์เพื่อโปรโมตต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ละเมิดข้อกำหนด

บรรเทาอาการปวด ลดคัน ได้ทันที ทุกวินาทีที่คุณต้องการ

Approach

สำหรับการดำเนินงาน Primal ได้พัฒนากลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มยอดคลิกออร์แกนิกและปรับปรุงให้คีย์เวิร์ดหลักของแบรนด์ติดอันดับในหน้าค้นหา โดยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกภายในเว็บไซต์ (SEO Onsite Audit)เพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพของ SEO พร้อมกันนั้น ยังวางกลยุทธ์คอนเทนต์โดยมุ่งสร้างการรับรู้เรื่องคุณสมบัติอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เคยรู้มาก่อน อย่างเรื่องการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งตลอดขั้นตอนการวางแผน Primal คำนึงถึงข้อจำกัดของ FDA เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างคอนเทนต์และใช้คีย์เวิร์ดหลักนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ควรจะเป็น

Results

Primal ได้ดำเนินกลยุทธ์ด้วยการปรับปรุงคุณภาพ SEO ตามกระบวนการ SEO Onsite Audit เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพสำหรับแสดงผลในเครื่องมือค้นหา พร้อมกันนั้น Primal ยังสร้างและเผยแพร่คอนเทนต์ที่พูดถึงคุณสมบัติสินค้าที่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่ต้องการบรรเทาอาการนี้โดยตรง ซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าวนั้นถูกสร้างสรรค์อย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกต้องของ FDA ผลจากการดำเนินการ คีย์เวิร์ดที่ใช้ในเว็บไซต์ของแบรนด์ยาหม่องชนิดนี้ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น ยอดคลิกแบบออร์แกนิกเพิ่มสูงขึ้น และสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้สำเร็จ ทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาด

239.89%

ยอดผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

231.80%

ยอด Sessions เพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

227.95%

ยอดผู้ใช้เพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons