Challenge

Cape Kudu โรงแรมสไตล์บูทีกบนเกาะยาวน้อย ประสบปัญหาด้านการมองเห็นบนหน้าเซิร์ช โดยสาเหตุหลัก คือ การออกแบบเว็บไซต์ที่มีรูปภาพเยอะเกินไป ในขณะที่ตัวหนังสือน้อย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำ SEO นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ยังขาดหน้าบทความ อันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มอันดับและดึงดูดคนเข้ามาที่เว็บไซต์

จุดหมายปลายทางที่แสนพิเศษของคุณในวันหยุด

Approach

Primal ช่วย Cape Kudu ปรับปรุงประสิทธิภาพการมองเห็นบนโลกออนไลน์ ด้วยการแนะนำคีย์เวิร์ดที่มียอดการค้นหาสูง เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์เครื่องมือค้นหามากขึ้น เราได้ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ ทั้งในแง่เนื้อหาและองค์ประกอบทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงเว็บไซต์ในครั้งนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอัลกอริทึมจริง ๆ ซึ่งก็พบว่าการสร้างคอนเทนต์น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เว็บไซต์ถูกมองเห็นมากขึ้นได้ เราจึงแนะนำให้ลูกค้าเพิ่มหน้าบทความ จากนั้นเราจึงคิดค้นแนวทาง หัวข้อบทความที่น่าสนใจ และวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกให้มากขึ้น อันจะนำมาซึ่งยอดคอนเวอร์ชันที่สูงขึ้นตามไปด้วย

Results

ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ เราได้นำคีย์เวิร์ดที่วิเคราะห์ได้มาใช้บนหน้าหลักของเว็บไซต์โรงแรม รวมถึงบทความใหม่ ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำ SEO นอกจากนี้ เรายังปรับปรุงองค์ประกอบทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ และทำให้สัดส่วนของรูปภาพและตัวหนังสือมีความพอดีกันมากขึ้น โดยกลยุทธ์นี้ช่วยกระตุ้นการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานแบบออร์แกนิก ทำให้เว็บไซต์ถูกมองเห็นบนหน้าเซิร์ชมากขึ้น จึงตามมาด้วยยอดการเข้าชมเว็บไซต์และยอดคอนเวอร์ชันที่มากกว่าเดิม ยกระดับตัวตนบนโลกออนไลน์ของลูกค้าไปสู่ขั้นที่เหนือกว่า

160%

ผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้น

110%

ยอดคลิกเพิ่มขึ้น

97%

จำนวนการติดต่อทางอีเมลเพิ่มขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons