Challenge

ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา ต้องประสบกับความท้าทายที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เวชกรรม ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ SEO กล่าวคือ การสร้างเนื้อหาต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) การทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จจึงยากกว่าปกติ และเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ Primal ได้คิดค้นแนวทางเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะช่วยขับเคลื่อนให้แคมเปญประสบความสำเร็จได้

ช่วยรักษาอาการคันบริเวณจุดซ้อนเร้น ผิวหนังและเท้า

Approach

เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว Primal ได้วางแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด แต่เพราะมีข้อจำกัดบางประการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ทำให้ไม่สามารถสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพตามหลัก SEO ได้อย่างเต็มร้อย เราจึงเปลี่ยนไปโฟกัสที่การทำ SEO เชิงเทคนิค (Technical SEO) แทนเพื่อให้แคมเปญประสบความสำเร็จ เนื่องจากการปรับแต่ง SEO เชิงเทคนิคบนเว็บไซต์นั้นมีผลอย่างมากต่อการจัดอันดับและปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ แล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสที่อัลกอริทึมจะเข้ามาค้นเจอและตรวจสอบเว็บไซต์ได้มากขึ้นอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้เองในภายหลัง

Results

ด้วยแผนกลยุทธ์ข้างต้น Primal ได้ดำเนินการทำ SEO เชิงเทคนิคให้ลูกค้าอย่างครอบคลุม สิ่งที่ตามมา คือ อัลกอริทึมสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น อันนำมาซึ่งจำนวนเซสชันและผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มากกว่าเดิม อีกทั้งจำนวนคลิกและการมองเห็นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกจากการทำ SEO เชิงเทคนิค โดยการดำเนินงานดังกล่าวนี้สำเร็จก่อนที่จะมีการเพิ่มเนื้อหา ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั้นมาจากการปรับปรุงเว็บไซต์ และด้วยกลยุทธ์ของเรานี้เอง ที่ช่วยผลักดันให้แคมเปญก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ แม้ว่าจะยังมีข้อจำกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ตาม

100%

ของคีย์เวิร์ดที่ติดหน้าแรก

79.95%

ของจำนวนเซสชันที่เพิ่มขึ้นใน 3 เดือน

79.57%

ของจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน 3 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons