Challenge

แอดไลฟ์ประสบปัญหาเรื่องการเพิ่มยอดการมองเห็นของแบรนด์ เนื่องจากเมื่อผู้ใช้งานค้นหาคำเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค ผลการค้นหามักจะแสดงแต่เว็บไซต์โรงพยาบาลเสมอ แอดไลฟ์จึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO เพื่อให้ได้รับการมองเห็นมากยิ่งขึ้น

Add Years To Your Life, Add Life To Your Years

Approach

แอดไลฟ์ได้ร่วมมือกับไพรมอล โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยและการตรวจสุขภาพ ดังนั้น ไพรมอลจึงเน้นไปที่แนวทางการทำการตลาดแบบ Full Funnel และการเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเทนต์เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับบริการของแอดไลฟ์ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการติดต่อสอบถาม

Results

ขั้นแรก ไพรมอลได้ใช้กลยุทธ์ SEO ในการทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่อัลกอริทึมกำหนด จากนั้นก็ช่วยขยายอัตราการมองเห็นของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายผ่านการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและการพัฒนาคอนเทนต์ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กลยุทธ์ดังกล่าวนำมาซึ่งอันดับเว็บไซต์ที่ดีขึ้น รวมถึงจำนวนคนเข้าเว็บไซต์และการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นด้วย อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มยอดขายให้ดีกว่าเดิม

223%

ที่เราทำให้การมองเห็นผ่านการค้นหาเพิ่มขึ้นใน 6 เดือน

128%

ที่เราทำให้ยอดคลิกแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้นใน 6 เดือน

50%

ที่เราทำให้คีย์เวิร์ดบนหน้าแรกของเว็บไซต์เพิ่มขึ้นใน 6 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons