Challenge

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจรชั้นนำได้เปลี่ยนเว็บไซต์ และไม่สามารถย้ายประวัติจากโดเมนเก่าไปยังโดเมนใหม่ได้ ทำให้ต้องเริ่มสร้างทุกอย่างตั้งแต่ต้นที่โดเมนใหม่ ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง

Helping people live better, healthier lives

Approach

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครบวงจรชั้นนำ ได้ใช้บริการไพรมอลในการทำ SEO ให้กับหมวดหมู่สินค้าที่ทำรายได้ได้สูงสุดของแบรนด์ โดยทางไพรมอลได้มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกและดำเนินการทำ SEO ตลอดจนสร้าง Backlink เพื่อเพิ่มอัตราการมองเห็นท่ามกลางอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

Results

ไพรมอล ได้สร้างความแข็งแกร่งของช่องทางออร์แกนิกตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาเว็บไซต์ โดยดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ ไปจนถึงเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา และเสริมความแข็งแกร่งของเว็บไซต์ด้วยการสร้างลิงก์เพื่อเพิ่มคุณภาพโดยรวมของโดเมน เราประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดผู้เข้าชมและยอดขายแบบออร์แกนิกเป็นจำนวนมาก

41%

ของจำนวนคีย์เวิร์ดบนหน้าแรก ภายใน 3 เดือน

94.43%

ของหน้าเพจที่เพิ่มขึ้น ภายใน 3 เดือน

1028%

ของยอดคลิกแบบไม่ผ่านโฆษณาที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 3 เดือนก่อนหน้า

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons