Challenge

ความท้าทายหลักของแคมเปญนี้คือการเพิ่มยอดขาย ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการโต้ตอบที่มีคุณภาพกับลูกค้าบนเว็บไซต์ และดึงดูดลูกค้าให้มีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านช่องทาง LINE ที่ลูกค้าส่งข้อความเข้ามา โดยทั่วไปบริษัทมักได้รับการติดต่อจากลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของช่องทางไลน์ ยอด Lead ที่ได้นั้นไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งลูกค้าที่มาจากช่องทาง LINE ก็ไม่ใช่ยอด Lead ที่ได้คุณภาพตามต้องการนัก สิ่งนี้เอง จึงเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นชัดว่าแบรนด์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพจากช่องทาง LINE และเปลี่ยนพวกเขาเหล่านี้ให้กลายเป็นกลุ่ม Lead ที่มีคุณภาพสูง

บริษัทให้เช่าอุปกรณ์จัดงาน สินค้าสะอาด คุณภาพดี ดูแลจนจบงาน

Approach

Primal ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์โดยเน้นจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ไปใช้กับกลุ่มคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันสูงเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และเพื่อให้แน่ใจว่างบที่ใช้จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แผนนี้ยังรวมไปถึงกลยุทธ์การเสนอราคา (Smart Bidding Strategy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในระดับสูงสุด โดยเป้าหมายไม่ได้เพียงแค่เพิ่มจำนวนผู้ติดต่อในช่องทาง LINE เพียงอย่างเดียว แต่ยังเพื่อดึงดูด Lead ที่มีคุณภาพที่จะสามารถกระตุ้นยอดขายได้

Results

หลังจากดำเนินกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ ผลลัพธ์ความสำเร็จก็ปรากฏให้เห็นผ่านหลายตัวชี้วัด กล่าวคือ ด้วยการโฟกัสไปยังคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันสูงและใช้กลยุทธ์การเสนอราคา (Smart Bidding Strategy) Primal สามารถเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อให้ลูกค้าผ่านช่องทาง LINE ได้สำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น Lead ที่ได้ยังมีคุณภาพใกล้เคียงตามเกณฑ์ที่วางไว้และกลยุทธ์นี้ยังส่งผลดีทางด้านรายได้ไปพร้อมกัน โดยผลลัพธ์ความสำเร็จทั้งหมดนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้แนวทางการตลาดดิจิทัลในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-led) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์ม LINE ซึ่งมีรูปแบบการโต้ตอบกับลูกค้าแตกต่างจากช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

163%

Conversion เพิ่มสูงขึ้น

30%

ของรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

-47%

ต้นทุนการดำเนินการลดลงภายใน 5 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons