Challenge

คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยากก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ด้วยบริการทำเด็กหลอดแก้วที่เป็นเอกลักษณ์ของคลินิก ในสนามแข่งขันนี้ ลูกค้าได้ประสบกับความท้าทายในการสร้างการรับรู้ทางออนไลน์และการปรับปรุง SEO ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์และแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย

พื้นที่แห่งความหวัง

Approach

Primal เริ่มวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาศักยภาพของ SEO ด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและการปรับปรุงองค์ประกอบทางเทคนิค โดยเราได้เลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุดในการเขียนบล็อกและหน้าเพจบริการเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ เรายังได้วางแผนสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพบนเพจดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) ที่ Google กำหนด เพื่อให้เป็นมิตรต่อทั้งอัลกอริทึมและผู้ใช้งาน

Results

Primal นำคีย์เวิร์ดที่วิเคราะห์ได้มาผสานรวมเข้ากับเนื้อหาบนบล็อกและหน้าเพจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการถูกมองเห็นบนหน้าผลการค้นหา และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามาที่เว็บไซต์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน เนื้อหาบนบล็อกและหน้าเพจบริการก็มีคุณภาพสูง เพราะไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทำเท่านั้น แต่ยังแสดงความน่าเชื่อถือทั้งในสายตาของอัลกอริทึมและผู้ใช้งาน ด้วยแผนกลยุทธ์ที่กล่าวมานี้ ทำให้ลูกค้าเริ่มมีปริมาณการเข้าชมทางออนไลน์และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประสบความสำเร็จในการวางตำแหน่งของตนเองให้เป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือท่ามกลางคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

256%

ของปริมาณการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นใน 7 เดือน

228%

ของยอดคลิกที่เพิ่มขึ้นใน 7 เดือน

218%

ของปริมาณผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน 7 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons