Challenge

ด้วยความที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจโลจิสติกส์ ทำให้บริษัท Ezy Express ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ โดยปัญหาใหญ่ที่สุดคือบริษัทขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำ SEO เว็บไซต์ของพวกเขามีเนื้อหาน้อย และยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการค้นหาของเครื่องมือ Search Engine นอกจากนี้ บทความที่มีอยู่ก็ขาดประสิทธิภาพที่ช่วยส่งเสริมการทำ SEO ซึงปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เว็บไซต์ของ Ezy Express ถูกค้นพบได้ยาก เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการติดอันดับในหน้าค้นหา จึงส่งผลต่อการดึงดูดลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการแข่งขันสูง

Ezy Express ทำให้การส่งพัสดุไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย

Approach

เพื่อแก้ไขปัญหา Primal จึงได้พัฒนากลยุทธ์ด้าน SEO ที่เหมาะสำหรับ Ezy Express โดยเฉพาะ โดยครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แผนการนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในส่วนของเทคนิคและเนื้อหา เพื่อระบุและแก้ไขจุดบกพร่องด้าน SEO ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังทำการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให้เอื้อต่อการจัดทำดัชนีของเครื่องมือค้นหา และการสอดแทรกคำหลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO เพื่อช่วยให้สามารถปรับอันดับของเว็บไซต์ในหน้า Search Engine อย่างมีนัยสำคัญ

Results

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้าน SEO นี้ ยังรวมถึงการปรับปรุงส่วนหลังบ้านของเว็บไซต์อย่างละเอียด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของ SEO ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ หรือการปรับให้เว็บไซต์สามารถรองรับการใช้งานบนมือถือได้อย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเพิ่มคำหลักที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลงไปในบทความและเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาเหล่านั้นมีทั้งข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา ภายใน 6 เดือน ความพยายามก็ประสบความสำเร็จ โดย Target Keyword ของ Ezy Express ติดอันดับในหน้าแรกของกูเกิลสูงถึง 80% การปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน SEO อย่างครบวงจรนี้ ส่งผลให้การรับรู้ออนไลน์ของ Ezy Express เพิ่มขึ้น ดึงดูดจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และยังเพิ่มการมีตัวตนในตลาดให้เด่นชัดขึ้นด้วย

206%

Conversion เพิ่มขึ้นจากการคำนวณราคา

115%

ยอดคลิกแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น

109%

จำนวนผู้ใช้งานแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons