Challenge

ผลิตภัณฑ์วิตามินซีและอาหารเสริมชื่อดัง ประสบปัญหาในการเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ (Traffic) และการเสริมสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งในตลาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางแบรนด์ได้ตัดสินใจจ้าง Primal SEO เอเจนซีชั้นนำของไทย ให้ช่วยกระตุ้นการมองเห็นทางออนไลน์และเพิ่มอันดับบนหน้าผลการค้นหา อันจะนำมาซึ่งจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ที่มากขึ้น

ดูดซึมได้เร็วกว่า เพื่อการป้องกันที่มากกว่า

Approach

เพื่อให้แคมเปญ SEO ประสบความสำเร็จ Primal ได้วางแผนกลยุทธ์ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการที่จะช่วยส่งเสริมแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ ประการแรก ได้แก่ การเลือกใช้คีย์เวิร์ด อันเป็นหัวใจหลักของการเพิ่มอันดับและจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ ประการต่อมา เราได้มีการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง โดยคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับเป็นหลัก เพราะในส่วนนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์อีกด้วย และประการสุดท้าย เราได้สร้าง Backlink ที่มีคุณภาพบนเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง เพื่อเชื่อมกลับมายังเว็บไซต์ของทางแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์ได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างกว่าเดิม

Results

ด้วยแผนกลยุทธ์ดังกล่าว Primal ได้ดำเนินแคมเปญ SEO โดยเริ่มจากการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่จะทำให้เว็บไซต์ปรากฏอยู่บนหน้าผลการค้นหา แล้วสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพด้วยคีย์เวิร์ดนั้น ๆ เน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและประโยชน์ของอาหารเสริมวิตามินซี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน และเพื่อวางตำแหน่งของแบรนด์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรายังสร้าง Backlink บนเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเพื่อเชื่อมกลับมายังเว็บไซต์ของแบรนด์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ได้จำนวนคนเข้าเว็บไซต์เพิ่มเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์แข็งแกร่งขึ้นในสายตาของ Search Engine และจากขั้นตอนการดำเนินแผนกลยุทธ์ข้างต้นนี้ แบรนด์สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น และสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์จำหน่ายวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้สำเร็จ

141%

ที่จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นภายใน 2 เดือน

140%

ที่จำนวนคลิกเพิ่มขึ้นภายใน 2 เดือน

136%

ที่เซสชันเพิ่มขึ้นภายใน 2 เดือน

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons