Challenge

แม้บริษัทประกันภัยแห่งนี้จะมีอัตรา Direct Response และชื่อเสียงในไทยที่แข็งแกร่ง แต่ลูกค้าไม่เคยใช้กลยุทธ์ SEO มาก่อนเลย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็นบนโลกออนไลน์ เนื่องจากธุรกิจประกันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่เข้มงวดของ Google ได้แก่ E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) ดังนั้น ลูกค้าจึงเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งเนื้อหาในบล็อกที่ไม่ได้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์นำเสนอ หน้าผลิตภัณฑ์ขาดรายละเอียดสำคัญที่จะช่วยดันให้เว็บไซต์ขึ้นไปอยู่อันดับต้น ๆ บนหน้าผลการค้นหา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นบนช่องทางออนไลน์

ให้เราดูแลคุณและครอบครัวของคุณ

Approach

Primal ได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจสอบองค์ประกอบทางเทคนิคต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของลูกค้า เพื่อระบุและแก้ไขปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดันอันดับเว็บไซต์ เราเสนอการทำบล็อกและการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผู้เข้าชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังแนะนำให้ปรับปรุงหน้าผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลัก E-E-A-T ของ Google เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้เท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการทำ SEO ได้ด้วย

Results

ทีมเทคนิคของ Primal ได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำ SEO และในขณะเดียวกัน ทีมคอนเทนต์ก็ปรับปรุงเนื้อหาในบล็อกและหน้าผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด และการทำให้เนื้อหาที่เขียนสอดคล้องกับหลัก E-E-A-T แผนการดำเนินงานนี้ช่วยเพิ่มอัตราการค้นหาแบบออร์แกนิกให้แก่บริษัทของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ทั้งยอดการเข้าชมและยอดคอนเวอร์ชันสูงขึ้นภายในเวลาเพียง 5 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ SEO ของเราในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงอย่างธุรกิจประกัน

199%

ยอดคอนเวอร์ชันในแชตบอตเพิ่มขึ้น

84%

ยอดการมีส่วนร่วมแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น

82%

ยอดผู้ใช้ใหม่แบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น

รับคำปรึกษาด้านกลยุทธ์ฟรี
Show Buttons
Hide Buttons