ทีมบริหารของ Primal
Mark McDowell
มาร์ครักทุกอย่างเกี่ยวกับดิจิตอล นอกจากเป็นคนชอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว มาร์คยังสนใจเรื่องการเพิ่มมาตรฐานทางดิจิตอลเพื่อประสบการณ์ใหม่ ๆ ของผู้ใช้ รวมถึงการทำงานกับทีมงานมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไปข้างหน้า มาร์คมีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมืออาชีพที่ Primal เพราะเป็นที่ ๆ มาร์คได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก และมั่นใจได้ว่า Primal สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า
Nick Bell
เนื่องจากเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องของนวัตกรรมอยู่เสมอ นิคจึงแสวงหาวิธีพัฒนาด้านดิจิตอลอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมออนไลน์ นิคมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ในการริเริ่มเอเจนซี่ด้านการตลาดดิจิตอลชั้นนำของประเทศไทยอย่าง Primal อีก ด้วย ทุกวันนี้ นิคยังคงพัฒนา Primal อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ Primal กลายเป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมดิจิตอล
Fei Chen
เฟย มีความกระตือรือร้นและความเป็นมืออาชีพสูง เฟยสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ซึ่งทำให้ Primal ทำผลงานให้สำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลาของลูกค้า เฟยยังมีไหวพริบและความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เฉียบแหลม จึงเป็นหลักประกันคุณภาพของบริการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี